Sunday, April 28, 2019

Påskeoverrasking

Foto: Scott Menking
Det er søndag etter påske, og eg har ein god pause på ettermiddagen før kveldsgudstenesta. Eg har gått ein lang tur i parken nær kyrkja og langs ein sti i fureskogen.
Det er på tide å oppdatere litt. Påskedag var eg organist i Arashima kyrkje, og ettermiddagen gjekk med til siste førebuing til den internasjonale kveldsgudstenesta, som vi vanlegvis har tredje søndag kvar månad. Og det passa bra at det fall på påskedag.

Foto: Scott Menking

I mars var det fleire av dei som brukte å kome, som flytta frå Matsue, så eg hadde ikkje venta at det kom så mange. Kanskje 15, eller maksimum 18-20, tenkte eg. Då eg talde opp til slutt, enda eg opp med 31 personar. Av dei var 21 japanarar og 10 utlendingar! Det var ei god forsamling å tale til.
Du kan prøve om du kan opne linken nedanfor:
"He is not here!" Engelsk tale frå Luk. 23:55-24:12

Foto: Scott Menking
 Eg talte på engelsk, og japanarane følgde godt med på den japanske omsetjinga dei fekk utdelt. Det merka eg når alle samtidig bladde om til neste side! Jenta med saksofonen på biletet nedanfor hadde gjort jobben med å omsetje talen.
Medlemmene i bandet varierer frå gong til gong. Ho med fiolinen og han med gitaren spela ilag med oss for første gong. Gitaristen kom frivillig med gitaren og lurte på om han fekk lov til å spele! Han hadde med seg familien heilt frå Tottori! Eg traff dei då eg var i Tottori kyrkje i november og fortalde om arbeidet blant studentane her. Han og kona ønskjer også å gjere noko for ungdommane. Ifrå Tottori hadde dei med seg tre ungdommar. Dei hadde køyrt over 12 mil, og omlag 2 1/2 time for å komme hit, og like langt var det tilbake.
Nokre unge jenter frå Arashima var også med denne kvelden. Etter gudstenesta sa to av dei at neste gong vil dei også vere med og spele! Begge er med i korps;  den eine spelar horn, og den andre trombone. Så kjekt at dei vil vere med. Men eg skulle gjerne hatt ein pianist, også...

Også eit ektepar som er medlemmer i Matsue kyrkje, var på kveldsgudstenesta for første gong. Det var veldig oppmuntrande med nokre frå kyrkjelyden, for det er sjeldan at andre enn pastoren er med.
Fleire andre nye var der, også, mellom anna to engelsklærarar frå USA. Ei av dei hadde sett invitasjonen på Facebook fleire gonger. Sidan det var påske, hadde ho bestemt at denne gongen ville ho gå, og hadde fått med ein kamerat. Det er håp om at dei vil komme igjen.

Foto: Scott Menking
Det vart ein stor flokk etter kvart. Dei fleste er med på biletet.

Det er mykje jobbing og førebuing med desse gudstenestene. Eg har nokre å spørje, men likevel blir det i meste laget når eg har ansvar både for det åndelege, det musikalske og mykje av det praktiske. Då er det ei oppmuntring at folk møter opp og ser ut til å få noko der. Og snart må eg starte førebuinga til neste gudsteneste 19. mai...

Nye kjem også på Bible Club. Ei jente som var med på leiren i mars, hadde fått med seg ei veninne sist fredag.
Her er dei begge to. Denne veninna hadde også vore i kyrkja i Izumo på påskedag og høyrt tale over samme teksten som vi hadde på Bible Club, Luk. 24, 1-12. Det gjorde at ho forstod litt meir.

Idag er eg altså i Izumo kyrkje, og i ettermiddag har eg hatt samme bibelstudiet med ein mann som nærmar seg 90 år. Det er enklare å undervise ungdommar, men dei eldre treng det, også. Eg treng berre litt meir tolmod! Men idag sa han faktisk at han trur at det er sant at Jesus stod opp frå dei døde. Det er første gong eg har høyrt han seie. Så kanskje noko når inn likevel?

Ei av dei ikkje-kristne medlemmene i Nima-klassa var også på gudsteneste der på 1. påskedag. Ho sender meg stadig vekk meldingar om ting ho har oppdaga når ho les i Bibelen eller høyrer på ein salme. Ho les no Johannes-evangeliet. Spennande!

Til slutt litt blomster frå dagens ettermiddagstur:
Asaliane bruker vanlegvis ikkje å blomstre før i mai, men i år er visst alt tidlegare enn elles.


 Denne helga er det mange japanarar som startar på ein 10 dagars samanhengande ferie. 29. april og 3.-5. mai er fridagar kvart år, men i år er det spesielt sidan den nye keisaren blir innsett 1. mai, som også blir starten på den nye tidsepoken Reiwa.

Eg får også nokre rolegare dagar og tid til å vere med på ting som eg ikkje får til vanleg. Det kjem truleg litt meir rapport frå det etter kvart. Kanskje kjem eg på TV, også, men ikkje på NRK...


Sunday, April 14, 2019

Der påskeferie er ukjent

Det er palmesøndag, men dei fleste japanarar veit ikkje kva det er. Påskeferie har dei sjølvsagt heller ikkje, og påske ("iisutaa" som dei seier etter engelsk Easter) er det få som veit kva det er. Dei som ikkje går i kyrkja, tenkjer nok mest på påskeegg, om dei i det heile tatt assosierer noko med ordet.

På veg heim frå kyrkja idag var eg innom i den japanske hagen der eg har årskort. Det går ut 2. mai, så eg burde gå fleire gonger i løpet av april. Sidan det regna, var det ikkje så mykje folk der. Peonane, som vanlegvis blomstrar i overgangen april/mai, var allereie i full blomst.

Japanarane har ikkje påskeferie, og nytt skuleår har nettopp starta. Derimot har dei fleste ein lang ferie i månadsskiftet april/mai. I tillegg til Golden Week, som er frå 3.-5. mai kvart år, er det i år langfri frå 27. april til og med 6. mai. Den store happeningen i månadsskiftet er innsetjing av ny keisar og starten på ein ny tidsepoke. 1. mai blir første dag i år 1 i Reiwa-perioden.

La meg ta eit lite tilbakeblikk på dei to første vekene av april.

Foto: Marius Bergersen

Frå 3.-7. april hadde vi misjonærkonferanse. Det er mange år sidan sist vi var så mange. Inkludert dei fem som studerer japansk, var vi 17 vaksne misjonærar og 9 born.

Foto: Johanna Perendi
Konferanse betyr samlingar om Guds ord, forhandlingar og årsmøtesaker mange timar kvar dag, men også fellesskap og rekreasjon. Biletet over er frå ein bibeltime ved Eivind Jåtun. Fleire ser trøytte ut, men dei konsentrerer seg!

Ei av dei nye misjonærane, Kristin Redse Nævdal, har skrive om konferansen her:
Konferanse på Hiruzen Bible Camp

 Kristin frå Volda og Karoline frå Ellingsøya med kvar sin baby.
Under Daisen-fjellet

Familien Tråsdahl

Konferansen vart avslutta søndag ettermiddag, der vi mellom anna tok avskjed med Astrid og Bård Hauge. Her syng dei "God be with you till we meet again". For meg tok det berre fire dagar til eg møtte dei igjen og fekk ta farvel endå ein gong. 

Onsdag til torsdag hadde eg to dagar i Kobe, der eg fekk prøve meg som musikklærar på bibelskulen. Det var kjekt å drive litt med songundervisning igjen, og det verka som om vi fann tonen.

Dei fleste elevane er godt vaksne. Den yngste er 18 år (ikkje med på biletet), og den eldste er 73. Eg merka at dei har songglede, og iløpet av dei to dobbeltimane øvde vi inn fem songar, nokre av dei trestemt.
Torsdag morgon fekk eg seie god tur til stedlig representant Bård Hauge og kona Astrid. Eg er spent på kven som kjem etter dei til hausten. Neste veke skal vi ha nytt styremøte, men det blir på Skype med Bård i Norge.

Det er også nytt skuleår på universitetet, og nokre nye ansikt også blant studentane som kjem på Bible Club. 
Denne gongen hadde eg to norske studentar på besøk, som laga middag, og til og med tok oppvasken før dei la seg den kvelden.
På bibelstudiet denne fredagskvelden var vi 18 personar! Guten som står fremst til venstre fortalde på Bible Club for to veker sidan at han hadde tatt imot Jesus som sin frelsar i februar før han reiste heim på ferie. Han er ivrig med på bibelstudie og i kyrkja no. Også ei av jentene tenkjer på kva for ei kyrkje ho skal bli døypt i. Så det kan skje litt framover denne våren og sommaren!

Vi er inne i den stille veka. Etter å ha hatt to studentar buande her ei heil veke, i tillegg til at eg sjølv har vore på reise i to dagar, skal det bli litt godt å ha nokre dagar for meg sjølv. Det vil seie, - ein tur til Nima tirsdag-onsdag blir det, og i morgon, som eigentleg skal vere fridag, skal eg på komitémøte for å planlegge julekonserten. Ja, ikkje påskekonsert, men julekonsert. Elles er største jobben i veka som kjem å førebu tale og program til den internasjonale gudstenesta på påskedagskvelden.
Du som ber, må gjerne be om at eg får ro til å konsentrere meg og får formidle bodskapen slik at den når inn! Temaet for gudstenesta er "Han er ikkje her". Han er ikkje lenger i grava. Han har stått opp! Så vi kan seie: "Han er her!" Nettopp fordi han ikkje lenger er i grava!

Så om ei veke kan eg ønskje dykk god påske!


Tuesday, April 2, 2019

Møt medarbeidar Megumi!

Det er gått nesten eit år sidan dette biletet var tatt, og vi er begge blitt eitt år eldre. Megumi har gjort mange nye erfaringar siste året, og i intervjuet nedanfor deler ho med oss korleis ho har opplevd å vere ny i arbeidet. Eg er heldig som har Megumi som medarbeidar!

Idag skal eg også møte andre medarbeidarar. Dei fleste er norske, men der er også nokre finske, og ein islending og den japanske kona hans. Alle desse bur lenger unna, så det er ikkje så ofte eg ser dei. Innimellom forhandlingsmøte og andre samlingar blir det også tid til å drikke te og bli betre kjende. Alle måltid er sjølvsagt også felles. I ettermiddag dreg eg altså til fjells. Forhåpentlegvis har snøen som kom måndag, smelta vekk. For eg har allereie skifta dekk på bilen. Og dei frå sørsida har ikkje vinterdekk, heller.
Sjølv om bloggen seier at det er 2. april, er det allereie onsdag her. Og konferansen varer frå 3. til 7. april.

Intervjuet med Megumi er lagt ut på den nye heimesida til NLM, under misjonærblogg. Eg har endå ikkje lært korleis den skal brukast, så foreløpig er der lite. Så eg bruker framleis ingervalbo.blogspot.com og kjem nok til å bruke den mest også heretter.

Klikk på linken her: - Eg elskar å leike med barn!

Her er også ein film som presenterer den første ungdomssekretæren i VJELK, Shinki Takahira, som skal byrje i arbeid 1. juli i team med Karoline og Marius Bergersen:
Film med Shinki