Thursday, September 20, 2012

Videoar frå Japan

Eit filmteam frå NLM var i Japan i februar i år, medan vi framleis hadde vinter. Skuleåret 2012-13 skal Japan vere barnas misjonsprosjekt, og i samband med det er no videoane offentleggjorte.
På Hiruzen Bible Camp kika dei gjennom vindauget og såg på kva vi gjorde, og fekk også med seg korleis eg dumma meg ut i ein leik:

På vinterleir i Hiruzen, Japan. from NLM - NLM Ung - iTro on Vimeo.

Her kan du sjå fleire videoar som filmteamet Jan Egil Reime, Grete Yksnøy Martinsen og Torgeir Henden har laga: Videoar frå Japan

Bruk dei, og sprei dei gjerne!

Monday, September 17, 2012

Sommar eller haust?

Risen og fikena er mogne, så det er fleire ting som tyder på at hausten er her, men framleis er det rundt 30 grader, og dei fleste studentane er framleis på sommarferie. Universitetet startar ikkje opp med vanleg undervisning før i byrjinga av oktober. Men nokre studentar er her likevel, for å ta spesielle kurs, eller for å forske på froskar. Kazuaki avlar froskar i laboratoriet, og han må vere der og mate dei kvar dag. Men frå i dag til onsdags morgon stikk han ein liten tur heim til Osaka og tek sjansen på at rumpetrolla overlever...

På Bible Club for to veker sidan var vi berre tre, men vi fekk ei heilt spesiell stund, med to som begge tenkjer på å bli kristne. Det er eit stort steg å ta, men eg trur det var godt for dei begge å snakke med nokon som tenkjer litt likt.
Sist fredag var gruppa blitt mangedobla, som de kan sjå ovanfor. Dei tre til høgre var her for første gong. Ei kristen dame som er medlem av kyrkja vår i Izumo, hadde fått med seg ei ikkje-kristen veninne og dotter hennar, som er på studentane sin alder. Mor og dotter hadde aldri vore på eit kristent møte før, og det var første gong dei las i Bibelen. For å gi dei ei kort innføring i kva Bibelen handlar om, utfordra eg dei tre japanske studentane om dei kunne fortelje noko dei hadde lært eller som hadde gjort inntrykk. Ingen av desse er kristne enno, men dei gjenga forteljinga om Jesus på ein imponerande måte. Berre høyr:
"Jesus vart fødd av Maria, som vart gravid utan å ha vore ilag med Josef. Det var ein engel som kom og fortalde at ho skulle bli mor til Guds son, "fortel den første, før ei anna jente tek over: "Jesus gjorde mange under. Han kan gjere kva som helst!" Det som hadde gjort mest inntrykk på den tredje, var då Maria Magdalena møter att Jesus utanfor grava. Og engelen som sa: "Kvifor leitar de etter den levande mellom dei døde?"
Noko er blitt sådd, og såkornet ligg der. Og det ser ut som om noko held på å spire...

I går var det 5. gong vi hadde internasjonal gudsteneste, og det kjem stadig nye folk. Ei dame hadde funne informasjon på Facebook og på kyrkja si heimeside. Denne gongen fekk eg med meg fleire i lovsongsteamet. Pastor Kajinishi heldt andakt på japansk, som eg tolka til engelsk. Det var godt å sleppe å ha ansvar for alt denne gongen. Og eg takkar Gud for gode medarbeidarar. Kazuaki gjer ein god jobb ved projektoren. Han hadde laga ein flott powerpoint, der han hadde studert teksten i songane og funne bakgrunnsbilete som passa til kvar song. Veldig bra!

Denne gongen hadde Sansfica fått med seg ei kristen veninne, også frå Sri Lanka. Mannen til M (t.h.) studerer ved universitetet her. Han er buddhist, og familien hans er imot at M skal gå i kyrkja, men denne gongen hadde ho fått lov. På Sri Lanka er det tradisjon at når ei kvinne blir gravid, blir det halde ein forbønsseremoni for mor og barn. Og M ønska kristen forbøn. Medan eg var i Norge i sommar, hadde ho vore i kyrkja vår for å få forbøn av pastoren. Og etter gudstenesta i går vart ho plassert på ein stol, og fem av oss stod rundt og bad i tur og orden for henne, for det ufødte barnet og for heile familien. Det viste seg at vi som stod og bad, var frå fem ulike nasjonar: Japan, Sri Lanka, Nigeria, USA og Norge. Men vi trur på den samme Gud!


Tuesday, September 4, 2012

Ærlege ytringar frå ein studentHer er heile flokken på studentleiren eg skreiv om for ei veke sidan. Då hadde vi nettopp kome dit. 
Japanarar liker å leike med ord. Det ser vi av plakaten med tema. Laamen er ein rett med nudlar, men her har det anna betydning. LAA=Love Active Action Men. Altså: Vi ønskjer å bli menneske som er aktive og handlande i kjærleik. Og oppskrifta  på denne type laamen er Jesus sjølv. Gjennom bibeltimar og gruppesamlingar vart det fokusert på kva Jesus har gjort. Den barmhjertige samaritan i likninga er eigentleg Jesus Kristus sjølv, som løfter opp den som ikkje klarer å reise seg sjølv. Når vi møter slik kjærleik, kan vi bli i stand til å vere ein neste for våre medmenneske. ”Gå du og gjer likeeins, ” er utfordringa frå Jesus.

Grilling er varmt...
LeirbålEg var sjåfør for to studentar. Den eine var Kazuaki. Det viste seg at han var einaste ikkje-kristne deltakar, men han gleid godt inn i miljøet og treivst godt. Biletet nedanfor viser avskjeden før heimreise. Kazuaki er nummer to frå venstre.
Takk for Laget!

Bak Sula-ruta i Hiroshima
 For sunnmøringar gir dette biletet assosiasjonar til Sularuta, ikkje sant? Eg måtte berre knipse eit bilete då vi stoppa på raudt lys. "Sularuta er alltid foran, " kommenterte ein klassekamerat frå vidaregåande etter at eg hadde lagt ut biletet på Facebook.

Etter at Kazuaki kom heim, skreiv han nokre betraktningar på Facebook. (Meir seriøs enn meg). Og med vilje publiserte han det slik at ikkje berre hans venner, men kven som helst kan lese det. ”For vi høyrde då på leiren kor viktig det er å evangelisere, ” forklarer han. Då eg spør om lov til å omsetje til norsk på bloggen min, har han heller ingen innvendingar, heller tvert imot. Eigentleg hadde han tenkt å skrive på engelsk på Facebook, men fann ut at det vart for vanskeleg. 

Slik skriv han:

”Eg har vore på KGK sin sommarleir for første gong. Den 4 dagar lange leiren var på ein leirplass i Hiroshima.
I løpet av leiren tenkte eg på ein gong eg var på overnattingstur med klassa, første året på vidaregåande. Eg hugsar at akkurat då tenkte eg at det i heile verda ikkje kunne finnast ein meir fantastisk augneblink eller betre samtalar enn nettopp det eg opplevde der og då.

På denne studentleiren var det ikkje berre mange samtalar, men også ting som fekk meg til å tenkje mykje. For meg som er i ein fase av livet der eg bekymrar meg for framtida, betydde det mykje å delta her. I tillegg var det fint å treffe så mange kristne studentar. Det har eg ikkje hatt sjansen til tidlegare.
Det var fleire ting som gjorde at det såg ut som om eg ikkje kunne reise på leiren, så eg er verkeleg glad for at eg kunne reise. Eg har forstått meir og har fått mykje å tenkje på, som Guds eksistens, det å tene Gud, kva Guds frelse er, meininga av orda, og kva det vil seie å bli ein kristen. Kanskje grublar eg litt for mykje?
I løpet av leiren tenkte eg mykje på at også ikkje-kristne burde vere interesserte i Bibelen, og om du ikkje trur på Gud og om du avviser det, er det viktig å vere ærleg og seie kva du meiner. Eg vil oppfordre deg til å finne ut kva dette med kristendommen er.
Eg er heller ingen kristen. Om eg ein dag kjem til å bestemme meg for å bli det, veit eg heller ikkje enno. Uansett ønskjer eg at alle kan få ein sjanse.”

Sidan leiren varte til fredag, hadde vi Bible Club på laurdag. Dei fleste studentar har framleis sommarferie i heile september, så det er ikkje så lett å samle mange, men to studentar og to som er i jobb, kom på Bible club. Vi hadde ein fin kveld med pizza og samtale om den bortkomne sonen og den kjærlege Faren. Kazuaki delte også med dei andre korleis han hadde opplevd leiren.
Lita gruppe, men god samtale. Kanskje nettopp fordi vi var få.

Kazuaki har byrja å gå meir fast på gudsteneste. Nokre gonger kjem han til den lutherske til oss, men oftast går han i ei meir karismatisk kyrkje, der Carmella og Scott høyrer til, og der er også fleire ungdommar. Eg spurde han ein dag:
- Dersom du bestemmer deg for å bli døypt, kva kyrkje vil du velje?
Han hadde tenkt på det, og det verka som om det var eit vanskeleg val.
- Då vil eg helst bli døypt på Bible Club! seier han.
- Men det er då inga kyrkje, seier eg... - Og eg er heller ingen prest...

Sjølv om eg gjerne skulle sjå at han kjem til Matsue lutherske kyrkje og får dåpsundervisning og blir døypt der, er det ikkje eg som skal bestemme det. La oss be om at ikkje dette blir det største problemet for han med tanke på å bli ein kristen eller ikkje. 

For eit år sidan intervjua eg Kazuaki ilag med tre andre studentar på Bible Club. Eg har fått fiska oppigjen den artikkelen, som du finn her. Kan du også sjå at det har skjedd ei forandring med Kazuaki sidan den gongen?

Intervju september 2011