Saturday, March 19, 2016

Ein snartur til nabolandet

Eg hadde nokre feriedagar til gode frå i fjor, som eg fekk brukt forrige helg på ein tur til Seoul.
Det er ikkje berre å ta bilen og køyre over til nabolandet her, men med fly går det ganske fort ifrå næraste flyplass.
Med ei reisevandt veninne som guide vart dette ein opplevingsrik tur. Shoko hadde vore i Seoul før, så eg berre dilta etter. Ho var også flink til å spørje etter vegen (og forstå!), og å finne ut kva slags undergrunnsbane vi skulle ta, og kva veg vi skulle ta det.
På biletet ovanfor har vi benytta oss av eit gratistilbod der vi vart kledde opp som konge og dronning.

Til flyplassen i Yonago tok det omlag 40 minutt, og sjølve flyturen frå Yonago til Seoul var på vel 1 time.

Det var allereie blitt mørkt då vi kom fram til stasjonen der vi skulle finne fram til gjestehuset vi hadde bestilt, men etter å ha gått feil nokre gonger og spurt oss fram, var vi der.

Rommet var ikkje stort, men stort nok. Det meste av dagen var vi ute likevel.

Frukosten var enkel, men vi åt mykje god (og sterk!) mat ute på byen.

Her kunne vi få kjøpt fersk appelsinjuice.

Søndag fann vi fram til Sarang Church.

Kyrkja har eigen buss, men vi kom med offentleg transport.

Korsongarar på veg til gudsteneste.


Søndagens fjerde gudsteneste skal snart starte. Medan folk samlast, leier songteamet lovsongen.

 Nedanfor kan du sjå og høyre litt av lovsongen. Denne songen syng vi også i Japan, på engelsk og japansk. Her forstod eg berre første ordet: "Come".


"Come, now is the time to worship". from Inger Valbø on Vimeo.
 
Det var nesten som å vere på generalforsamling, med så store forhold. I løpet av ein søndag er omtrent 10.000 menneske med på ei av dei fire koreanske gudstenestene, eller på den engelsk-språklege eller den japanske gudstenesta.
Søndag kveld hadde vi Bible Club-treff, ilag med ei koreansk jente som har studert i Matsue, og ei japansk jente som no studerer i Seoul.

Måndag kveld vart vi invitert ut av ei tredje ungdom, som var med i Bible Club for 4 år sidan då han var student her. Han spanderte flott middag på Shoko og meg.


Dei overraska også med å feire gjebursdagen min to dagar på forskudd.Vi fekk også tid til litt sightseeing innimellom. Her inne på det kongelege palassområdet.


Her har vi skifta roller, og eg er blitt kledd opp som kronprins, medan Shoko er prinsesse. I løpet av 10 minutt kunne vi velje bakgrunnsbilete og fotografere oss sjølve. Her er nokre variantar.

Eg har altfor mange bilete til at eg kan vise dei her. Er du på Facebook, kan du finne fleire, med eit album for kvar dag, frå 11. -15. mars.

For mange i Norge er det visst påskeferie no, men her er det ingenting som heiter påskeferie.
I morgon etter kyrkjetid reiser vi på WJELC sitt årsmøte. Måndag er offentleg fridag. Tirsdag har eg bibelklasse i Nima, og så går veka stort sett som vanleg, reknar eg med. Men langfredag har eg to bibelklasser, så eg får formidle påskebodskapen. I går kveld var temaet "Palmesøndag" og "Kongen som tenar" (The Servant King).

God påske!


Wednesday, March 9, 2016

Inspirerande studentleir

2.-5. mars var eg sjåfør for desse to studentane som deltok på Laget sin vårleir. Eg skreiv tidlegare frå mobilen at det var studentar frå 7 fylke, men faktisk var det 8 fylke som var representerte. Frå Shimane fylke var det vi tre ifrå Matsue, og ei jente frå Matsue som studerer i Hamada, lenger vest i fylket.
På biletet er vi på veg sørover, og har pause i nysnøen.

Studenten frå Nigeria fekk fort kontakt med dei andre, og mange tok utfordringa med å snakke engelsk.
 Slik såg frukosten ut. Eg var glad egget var kokt. 
Tannpuss er vel også ein leiraktivitet.

Dette søskenparet er ifrå Matsue, og har vakse opp i kyrkja vår der. Jenta studerer i Hamada, vest i fylket her, medan broren jobbar i Hiroshima og har byrja å studere på kveldstid. Han var med på leiren éin dag då han hadde fått fri frå jobb.
På leiren var det sett av mykje tid til gruppesamlingar og bibelstudium. Lagsarbeidet i Japan fokuserer på bibelstudiegrupper ved universiteta, og på denne leiren fekk studentane praktisk trening i å førebu og gjennomføre bibelstudie.
Studentane fekk tildelt bibeltekstar som dei skulle arbeide med, og dei fekk også tilgang til bibelkommentarar til temaet dei hadde.
Denne studenten frå Matsue førebur bibelstudie om profeten Jona. Dagen etter fekk ho prøve seg som gruppeleiar før første gong.
Medan eg gjekk rundt og tok bilete, tenkte eg at dette er framtida for kyrkja i Japan! Her får ungdommane praktisk leiartrening, og dette er noko som ikkje berre kjem studentarbeidet til gode, men i framtida kan desse bli leiarar i kyrkjene. Dei fleste kyrkjemedlemmer tenkjer nok at ein ikkje kan samlast og dele Guds ord utan at pastoren eller misjonæren er med, men studentane lærer korleis dei kan lese Bibelen ilag med andre, både kristne og ikkje-kristne.

Studentane fekk også opplæring og trening i korleis eit bønnemøte kan eller bør leggast opp. Her er det bønnemøte på gruppesamlinga.
Ein ettermiddag var det fri, og då fekk eg med nokre ungdommar ut i frisk luft og litt mosjon.

I bakgrunnen ser vi leirplassen vi var på.


Lovsong

Laurdag var det nydeleg vêr, og sola varma, så siste gruppesamlinga hadde vi ute.

Lagssekretæren for distriktet Chugoku-Shikoku, Toshi Suzuki, er nokre år eldre enn studentane. Det er han i midten. Han var også talar på leiren, men elles var det studentane sjølve som var leiarar.

Leiren er eigentleg slutt, men ingen har hast med å komme seg heim. (Bortsett frå ho som skal køyre heimatt til Matsue, og har ein god del førebuingar til søndag som ventar...) Her deler dei kontakter på Facebook.
Fotografering er også viktig.

Her er dei som var igjen av gruppa vår etter at to hadde reist.
Kan de sjå nokon likskapar mellom desse to?

 På veg heim stoppa vi på samme plass som på nedoverturen, men no var våren komen også hit, og snøen omtrent smelta vekk. Eg feira våren med årets første is.

Og litt delte eg med dei andre...

Begge dei to studentane eg hadde med, var veldig glade for at dei vart med på leiren, og dei ga uttrykk for at dei hadde hatt godt utbytte. For den japanske jenta vart det første og siste sjanse å delta på KGK-leir, sidan ho er ferdig ved universitetet no og byrjar i jobb frå slutten av månaden.

Også for meg vart dette ein god leir, verkeleg ein opptur ifrå forrige gong eg var på studentleir.
Til samanlikning kan du sjå her korleis eg opplevde leiren i august 2014: Les om sommarleiren herWednesday, March 2, 2016

Studentleir

I gaar kom vi fram i god tid til leirplassen her i Fukuyama,i Hiroshima fylke.

Bortimot 40 studentar fraa 7 fylke er samla til lovsong,bibelundervisning og gruppesamlingar. Idag ettermiddag er det sportsaktivitetar i ein kald gymsal,medan sola varmar ute. Etterpaa vil eg ta meg ein tur paa ein av dei mange turstiane i omraadet.

Dei to studentane eg har med meg, ser ut til aa trivast. Mange synest visst det er spennande aa snakke engelsk med John fraa Nigeria.

Sidan eg ikkje kjem meg paa internett med PCen,sender eg e-post til bloggen fra mobilen min.

Det er vel paa tide at ogsaa eg skaffar meg smarttelefon.

2.dag paa KGK-leiren med aktivitetar i gymsalen.Bra stemning.

Tuesday, March 1, 2016

"Du talar om vêr, du talar om vind"

Tenk kor kjedeleg det hadde vore om kvar dag gjennom heile året hadde hatt samme vêr og samme temperatur. Kva skulle vi ha snakka om då, skal tru?

Denne vinteren har det variert mellom vinter og vår mange gonger. Naturen ser ut til å vere litt forvirra. Idag, 1. mars, var plommeblomstrane dekte av snø igjen. Eg fekk eit glimt av blå himmel akkurat då eg tok biletet. Så kom det ei ny snøbyge.
Dei raude plommeblomstrane viser betre igjen mot snøen enn dei kvite.

 Eg tenkjer av og til på songen eg starta med i overskrifta.

"Du talar om vêr, du talar om vind,
du talar om roser på ungdommens kinn,
Kvi talar du ikkje om Jesus?
Kvi talar du ikkje om Jesus?"                                      (Sangboken nr 489)

Det er lett å snakke om vêret, men kvifor skal det vere så vanskeleg å snakke om Jesus? Det er no for å fortelje om Jesus og det han har gjort, som er grunnen til at eg er i dette landet. Men ofte gløymer eg visst kva eg held på med. Jaudå, eg har det travelt med mange oppgåver, men det er likevel lett å bli så opptatt av meg og mitt at eg gløymer kva som er målet for det eg held på med.

Idag har eg prøvd å få gjort unna ein del arbeid som eg treng internett til. Ifrå i morgon til laurdag skal eg på leir på ein plass der eg ikkje har muligheit til å kople meg på internett. Eg har ein del arbeid som eg må ha ferdig til søndag, så datamaskinen får vere med på leir. Eg håper å få litt ledige stunder til å jobbe. Eg skal ikkje preike på søndag, men eg skal tolke Maki Ikegami til engelsk på den internasjonale gudstenesta. Idag fekk eg tilsendt talen hennar.
Maki Ikegami er utsending til Hong Kong og for tida den einaste misjonæren i WJELC. Ho har vore 3 år i Hong Kong og er no på heimeopphald. Søndag føremiddag skal ho tale i Arashima, og seinare på dag blir ho med på den internasjonale gudstenesta i Matsue. Det er bra å vise at ein misjonær er ikkje berre nokon som kjem frå eit anna land til Japan, men at det også blir sendt ut misjonærar herifrå. Det er kanskje ein ny tanke for mange.

Det er godt å sleppe å preike sjølv i mars, for det er ganske mykje anna som skjer. Og mange overnattingar borte heimanfrå:
2.-5. mars, KGK studentleir i Fukuyama
8.-9. mars, Nima
11.-15. mars, tur til Seoul, Korea (feriedagar til gode frå 2015)
20.-21. mars, årsmøte, WJELC
22.-23. mars, Nima
30. mars -3. april, misjonærkonferanse, Hiruzen

I morgon føremiddag skal eg køyre til Fukuyama, ca. 16-17 mil. To studentar frå Bible Club blir med; ei japansk jente og ein ung mann frå Nigeria.
Du som ber, må gjerne hugse på leiren.

Denne fuglen ventar visst på at kirsebærtrea skal blomstre. Det er blitt små knupper, men det blir vel ein månads tid å vente.
For eit par veker sidan plukka eg opp nokre avbrotne kvistar frå bakken og tok heim og sette i vatn.
No ser eg det er liv i knuppane.
Kanskje dei allereie har byrja å blomstre når eg kjem att frå leir på laurdag?

Så må vi hugse at der er viktigare ting å snakke om enn vêr og vind!