Sunday, November 13, 2011

Internasjonal leir


I går ettermiddag kom vi trygt tilbake frå Hiruzen. Det var ein kort leir, frå laurdag lunsj til søndag ettermiddag, men veldig innhaldsrik. Vi utnytta tida godt.


To av mine Bible-club-studentar var med på leir for første gong. Her er vi på veg oppover til Hiruzen. Deito andre som ombestemte seg i siste liten, kan berre angre på at dei ikkje vart med!


Det er haust i Japan, men dette likna då veldig på Norge? Eg smakte ikkje på bæra, men det minte veldig om rognebær. Skal tru om også denne vinteren blir snørik?


Johanna og eg delte på å ha bibeltimane, som var tospråklege. Tema for leiren var "For så høgt elska Gud verda", med undertema "Gud skapte verda", "Gud sende Sonen sin til verda", og "Gud sender oss til verda".

(Foto: Johanna Tervonen)
Laurdag ettermiddag etter første bibeltime, var det fjelltur. Etter årstida var det uvanleg mildt og fint denne dagen. Dessverre kunne eg ikkje vere med fordi eg hadde ei klasse i Hiruzen kyrkje den ettermiddagen.


Mykje tid vart også brukt til samtale og bibelstudie i grupper.


Deltakarane vart utfordra: Kvar står du? Kva er ditt svar på det Jesus har gjort? Den to timars lange Jesus-filmen på laurdag kveld gav oss også mykje.


(Foto: Katsuhiro Igi)
Søndag var vi med på gudsteneste i Hiruzen kyrkje, der vi deltok med tekstlesing, song og vitnemål. Men først hadde vi ein times tid med bibelstudie utifrå dagens tekst om dei fem kloke og dei fem dårlege brurmøyane i Matt. 25, med ei gruppe på engelsk og den andre gruppa på japansk.


(Foto: Katsuhiro Igi)
Her er heile flokken tilbake til leirplassen. Deltakarane er frå Kobe, Nishi Akashi, Yashiro, Okayama og Matsue, og frå fire nasjonar: Japan, Kina, Finland og Norge.


Jenta til høgre er frå Kina og studerer i Matsue dette året.

Trivselen såg ut til å vere bra, og ved å bruke både engelsk og japansk i bibeltimar og bibelstudie, verka det som om ungdommane følgde betre med, også. Fleire av japanarane gav uttrykk for at det var forfriskande å lytte til engelsk, og at dei kanskje ikkje hadde kome til leiren dersom det var ein "vanleg" japansk leir. Så kanskje det ikkje var så dum den ideen som datt ned i hovudet på Johanna og meg då vi byrja å planlegge denne leiren?

Etter at eg kom heim i går, tona framleis ein av dei engelske songane som vi brukte på leiren. Du kan sjølv lytte til den på YouTube-videoen nedanfor. Det er ein song med store kontrastar.
Jesus, som er over alle, og som var her før verda vart til, han vart trakka på som ei rose, vart avvist, krossfest og lagt i ei grav.
"You took the fall, and thought of me above all".
Det fallet som Johanna skildra så levande i den første bibeltimen, det var det Jesus kom for å gjenopprette.

Above All


Sjå fleire bilete frå leiren her: FACEBOOK ALBUM International Youth Fellowship

Tuesday, November 1, 2011

November


Kalendaren og fargen på trea viser at det er haust, sjølv om det er godt over 20 grader på dagtid. Reformasjonsgudstenesta og preika er vel overstått. I tillegg til den japanske versjonen, fekk eg ei utfordring ekstra denne gongen. For eg inviterte nokre studentar som ikkje forstår japansk, og kva gjer eg då? Jau, eg måtte sjølvsagt gi dei preika på engelsk. Nokre timar ekstra jobbing vart det på laurdag, men eg fekk lønn for strevet då den kristne studenten frå Sri Lanka strålte etter gudstenesta: Endeleg hadde eg ei muligheit til å oppleve ei verkeleg gudsteneste!

Den buddhistiske kameraten ga også uttrykk for at han hadde fått med seg noko, iallfall hadde han lært litt om korleis ein oppfører seg i ei kyrkje. Dei sat litt langt framme, så det var ikkje like lett heile tida å følgje med når ein skulle reise seg og når ein skulle sitje. Det var første gong i sitt liv han var i ei kyrkje, men Bibel har han. Den hadde han fått frå ein kristen venn på Sri Lanka.
Han var godt førebudd, kanskje betre enn dei fleste faste kyrkjegjengarar, i og med at han hadde lese bibeltekstane på førehand. Eg ga han "lekse" på laurdag.

På Bible Club fredag hadde han med seg Bibelen sin og las på eit språk eg aldri har hørt før.

Språket heiter sinhala.


Her står det om Lasarus, som Jesus vekte opp frå dei døde. For 5 av oss 15 som var på Bible Club, var denne forteljinga heilt ukjent.


Samtale i smågrupper engasjerte. Ei av gruppene heldt fram også etter teatime. Men først måtte vi få høyre Junya framføre det engelske foredraget som ga han 1. plass dagen før: Temaet er "Betydninga av å lære eit framandspråk". Junya går 3. klasse på vidaregåande, og er ein av dei to gutane eg traff på toget tidleg i sommar.


Imponerande, ikkje sant?
Over hovudet hans heng motivet frå Joh.4,35: "Lyft augo dykkar og sjå markene, dei kvitnar alt mot hausten!"
Ja, det kjennest nesten ut som om noko er i emning. Mine vaksne medhjelparar, Carmella, Scott, Nadine og Minako, har starta bønnemøte, der vi ber konkret for studentane. Og fleire er blitt med til kyrkje, anten ilag med Carmella og Scott, eller med meg.


Dette biletet viser Luther som preikar. Med venstre handa i Bibelen peikar han på Jesus på korset med høgre handa. Slik ønskjer eg også å peike på Jesus for desse ungdommane og dei andre som høyrer meg.

Preikeoppdrag i kyrkja har eg ikkje på ei stund framover, men idag byrja førebuinga til den internasjonale ungdomsleiren på Hiruzen Bible Camp 12.-13. november. Fire ifrå Bible Club har meldt seg på, og det betyr at eg får full bil! Hadde vi hatt ein sjåfør til, kunne vi kanskje fått med fleire, også. To kinesarar, ein japanar og ein ifrå Nigeria. Berre sistnemnde er kristen, men iallfall to av dei andre verkar søkjande og opne. Be for Johanna Tervonen og meg, som er leiarar og talarar, at vi må få det vi treng under førebuingane. Mine to tema er: "Gud sende Sonen sin til verda" og "Gud sender oss til verda". Tema for heile leiren er "For så elska Gud verda". Ifrå Okayama har Johanna fått med seg tre japanske ungdommar, og vår norske ettåring Olga frå Kobe blir også med. Så det blir ganske internasjonalt.

Du kan sjekke programmet her. Det er skrive både på engelsk og japansk.
Autumn International Fellowship

Då vil eg berre oppmode til forbøn, og avslutte med siste solnedgangen i oktober: