Wednesday, February 2, 2011

Eitt år er blitt til 17


Les intervju med Carmella og Scott på TENT si heimeside! Dei er mine medarbeidarar i studentarbeidet.
Klikk på lenkja under:
tent.no

No comments:

Post a Comment