Monday, February 7, 2011

Eit velsigna "men"


På Bible Club sist fredag hadde vi bibelstudium både på kinesisk, koreansk, japansk og engelsk. Temaet var "ugras i Guds hage". Det var ikkje noko særleg oppbyggjeleg liste vi fann i Rom. 1, 29-31, der menneskehjarta er skildra:

"Dei er fulle av allslags urett, umoral, havesykje og vondskap, av misunning, mordlyst, strid, svik og list. Dei fer med sladder og baktale, hatar Gud og brukar vald, er hovmodige og skrytande, gløgge til å finna på vondt og ulydige mot foreldre. Dei er uvituge, upålitelege, ukjærlege og hardhjarta."


Oppgåva gjekk ut på å sortere denne lista over synder i tre grupper: Gjerningar, ord eller haldning.


Bak og Scott var samde i at resultatet av undersøkjinga ikkje var særleg gledeleg. Lengste lista fekk dei for gruppa "haldning". Vi fann ut at alle vonde gjerningar eigentleg startar i hjarta.

Vi menneske har lett for å skilje mellom "små" og "store" syndarar, men vi lærte også at Gud ser annleis på det.

Farisearen som gjekk opp i templet for å be, takka Gud for at han var betre enn "han tollaren der".

Men Jesus sa at det var denne tollaren som gjekk rettferdiggjort heimatt, for han bad slik: "Gud, ver meg syndaren nådig."

Som avslutning stod det i studieboka at vi skulle lese Rom. 3, 23.
"...for alle har synda, og dei er utan del i Guds herlegdom."
På norsk står det punktum her, men på engelsk og japansk står det komma. Det betyr at dette ikkje er slutten. I tillegg har japansk eit "ga" før komma. "Ga" betyr "men", og det står før komma og viser at noko viktig kjem etterpå. Det vart veldig godt for meg å få understreke at det står eit "men" her, at det ikkje er ute med oss sjølv om vi er syndarar framfor Gud. Hittil har vi studert dei dårlege nyheitene om mennesket, men frå no av skal vi få lære om dei gode nyheitene, som vers 24 held fram med:

"Men utan at dei har fortent det, vert dei sagde rettferdige av hans nåde på grunn av utløysinga i Kristus Jesus."


Så på neste Bible Club, som blir allereie på torsdag denne veka, er det Guds ufortente gåve som er tema. Sidan Ryoko og eg skal på skileir frå fredag, prøver eg denne gongen med torsdagsbibelklubb. Kanskje kan vi då også få med andre som vanlegvis er opptatt på fredagane. Eg syslar med tanken om å utvide til to dagar i veka, dersom det er behov eller interesse for det.

English & Bible Time
Dagen etter Bible Club køyrde eg til Hiruzen kyrkje for å starte opp ei gruppe for dei største søndagsskuleborna der. Dei er no i 4.-6. klasse, men frå april blir dei yngste 5.-klassingar, og dei eldste blir ungdomsskuleelevar.


Temaet denne dagen var "Daniel og vennane hans". Engasjementet var stort, både med å finne svar på spørsmål utifrå bibelteksten, og i dramatiseringa av då Sadrak, Mesak og Abednego vart kasta i den brennande omnen fordi dei ikkje ville tilbe gudebiletet kong Nebukadnesar hadde sett opp. Bibelundervisninga var på japansk, men songane var på engelsk. Dei unge ungdommane imponerte med kor fort dei lærte den engelske teksten.


Yuiko har ein typisk jentebibel, men det er første gong eg har sett ein Hello Kitty-Bibel. Bibelen har ho fått frå søndagsskulen.

På veg heim var eg innom skisenteret vi skal bruke under skileiren komande helg.

Det var yrande aktivitet ved skitrekket. Ikkje like svært som på Strandafjellet, men bra likevel. På andre sida av vegen fann eg til mi store overrasking også ei preparert langrennsløype. Slikt visste eg ikkje fanst her i landet. Så får eg sjå om eg får med meg nokon i løypa, eller om alle vil betale for å stille seg i kø framfor skitrekket.
Som leirsjef har eg fått tilsendt deltakarlista. Der er fleire familiar, men berre to ungdommar. Den eine er Ryoko som er kokka mi på Bible Club. Det ser ut til at ho blir den einaste ikkje-kristne deltakaren, men kanskje dette skal bli ein avgjerande leir for henne.
Du som ber, hugs på leiren i bøn, og særleg for Maki Ikegami og Antti Kiviranta, som skal tale over temaet "Skattejakt".
Her kan du lese meir om leiren: Snow Fun Camp

No comments:

Post a Comment