Sunday, July 16, 2017

- Legg ut på djupet!


 

- Når reiser du?
- Å, skal du ut igjen??!

Dette er visst dei to vanlegaste spørsmåla eg får for tida. Kanskje i motsett rekkefølgje, men det er ofte forskjellige personar som spør på to forskjellige måtar. Den første kategorien er dei som reknar med at ein gong misjonær = alltid misjonær, og at det er naturleg å halde fram i arbeidet. Den andre kategorien er dei som tenkte at då eg kom heim frå Japan i fjor, var det for å slå meg til her, så dei blir litt overraska over at eg igjen pakkar og førebur meg til ny utreise.

Svaret på første spørsmålet er "28. august". Svaret på det neste er "Ja, kvifor ikkje?"

Preiketeksten på dagen idag ga meg igjen eit spark i riktig retning, trur eg. På veggen i leiligheita mi har eg tre bibelvers i japansk kaligrafi. Det i midten er frå Luk. 5, der Jesus seier til Peter: "Legg ut på djupet (og set garna)". Eg synest det er tryggast å vere inn med land, og eg har hatt eit godt år her i Norge. Likevel opplever eg utfordringa frå Jesus om å våge meg ut på djupare vatn igjen. Men det kjennest ikkje alltid så lett å bryte opp.

Igår las eg eit styrereferat som har ligge i innboksen min i omlag ein månad. I opningsorda brukte leiaren akkurat samme teksten og liknande tankar som eg har hatt. Og så vaknar eg til søndagsmorgon og ser på tekstane for dagen, og den er også om Peters fiskefangst, og om Abraham som vart kalla til oppbrot. Slik også denne songen av Liv Nordhaug handlar om:

Har du hørt om Abraham som levde trygt og godt
hos slekten sin og hadde det så bra?
Men fra sin Gud i himmelen beskjed han hadde fått
at ut til ukjent mål han skulle dra.
Og Abraham brøt lydig opp og tok sin Gud på ordet.
Og mange ble velsignet ved det oppbrudd som han gjorde.


Har du hørt om fiskerne som levde ved sin strand?
Så underlig var ordren som de fikk.
For Jesus kom og kalte dem til tjeneste for Ham
og ba dem om å følge der Han gikk.
Og fiskerne forlot sin båt og sine trygge strender.
Og Mesteren velsignet deres tid og deres hender.
 

Har du hørt at kallet til et oppbrudd gjelder deg
fra alle ting som holder deg igjen?
Og du er også kalt til å gå lydighetens vei
kan hende fra din eiendom og venn.
Du kalles til det rikeste, det største og det beste,
det nye liv i tjeneste for Kristus og din neste.


Leir på Solhøgda i juni

Her er noko av det eg skal vere med på resten av sommaren:

19. juli kl 20.00 Bibeltime, Brattvåg bedehus
20. - 24. juli: LMF (Lærernes Misjonsforbund) sitt nordiske sommarmøte på Gjennestad, Stokke
31. juli - 9. august: Utreisekurs på Fjellhaug, Oslo
20. august kl.11.00: G11 på Skodje bedehus
20. august kl 17.00: Utreisefest på Sjøholt bedehus
21. august kl 19.00: Misjonsforeining, Gamlem
24. august: Misjonsmøte, Hundeidvik
27. august kl 11.00 og 14.00: Misjonssalen Ålesund, misjonsmøte og avskjed
28. august kl 06.30 avreise frå Vigra, via Amsterdam
29. august kl 08.35 ankomst Osaka
30. august - tilbake til Matsue

Slik er iallfall planen no.
Og innimellom desse datoane har eg ferie og litt pakking. Håper at folk vil stikke innom i Bregnevegen eller på Valbøen før eg reiser, og at eg ser mange av dykk på ei av dei samlingane som eg skal vere med på.

 Her er eit par glimt ifrå Valbøen i dag.

I går fekk kvigene sleppe ut frå fjøset!
video

Innimellom møte og leirar har eg også fått vere litt turist.
Her helser eg på ein sau i Innerdalen 
Innerdalstårnet har eg ikkje vore på endå, nei.

I føremiddag var eg på gudsteneste i Skodje kyrkje. Det var flott å vere i ei fullsett kyrkje. Fem personar vart døypte; fire babyar, og ein vaksen mann frå Syria. Det er første gong eg har vore med på vaksendåp i Norge. Det var også flott å sjå korleis han vart ikledd den kvite dåpskappa rett etter at han var blitt døypt. Ein av våre nye landsmenn har blitt ein del av Kristi lekam.

"Å lese ei fengslande bok betyr ikkje at vi blir sett i fengsel.
Å fange menneske betyr heller ikkje å stengje folk inne."

Slik innleia Per Inge Vik preika idag over Luk. 5, 1-11, der Jesus kallar Peter til å fange menneske.
I staden for "å fange" brukte presten verbet "å samle" menneske. Det er det Jesus kallar oss til. Invitere og samle dei inn i Guds rike.
Det var også godt å ta med seg det siste Jesus sa til Simon i dagens tekst:
«Ver ikkje redd! Heretter skal du fanga menneske.»

På Godøyfjellet ein fin sommardag

video

 Sist søndag var eg på besøk i Kjørsvikbugen i Aure. Der traff vi to harar på søndagstur. Eg fekk filme den eine på veg ned mot Tjeldbergodden.

I minneboka mi frå barneskulen står det:

Ingen vet hvor haren hopper,
ingen vet hvor Inger stopper. 

Det er nok mykje sant i det. Vil du vite kvar ferda går, kan det vere lurt å følge med vidare på bloggen.

ノルウェーの夏  Summer in Norway

みなさん、おげんきでしょうか。久しぶりにブログを開きました。
How are you, everybody? After a long time I've opened my blog.
この夏の写真を少し紹介したいと思います。
I will introduce some pictures from the recent months.


雨の日の間、晴れの日もたまにあります。友達とハイキングをしました。
In between rainy days we have also had some nice days. Here I am hiking with a friend.

この間第一の荷造りが終わりました。日本に送る荷物を送りだしました。
The other day I finished step one of packing, and send of my luggage to Japan.

第二の荷造りは8月になります。28日ノルウェーを出て、29日関西空港に到着する予定です。島根に戻るのは、多分30日です。
The second step of packing will be in August. I will leave Norway on August 28 and arrive in Kansai International Airport on the 29th. In Shimane I may be back on August 30.
またお会いしましょう!
See you!


今からのブログはまたノルウェー語に戻ります。
From now on my blog will again be in Norwegian.

Monday, September 26, 2016

おひさしぶりです Long time, no see

I'm sure some of you who are not on Facebook wonder what has happened to me, since there have been no updates on my blog. But I'm alive. The picture from today's hike is a proof.
ブログを最近アップしていないので、フェイスブックをしていない人は、私に何があったかと不思議がっているかもしれません。でも、生きていますよ!今日のハイキングの写真はその証拠でしょう。

In Norway it's autumn, but September has been unusually mild, even nicer than some days in the summer. From the top of the mountain we had a nice view of Lake Brusdal.
ノルウェーは今は秋ですが、9月は特別に暖かかったです。夏の日より良い日もありました。
山の上からブルスダル湖 の眺めがきれいでした。

Today I had my day off, but usually I'm travelling around, visiting prayer groups and prayer houses, where I share the word of God and inform about my work in Japan. 
今日は休みの日でしたが、普段は祈りのグループや祈りの家を巡回し、神のみ言葉を語ったり、日本での働きの報告をしたりしています。

This is a prayer house at Bergsøy, a small island between Molde and Kristiansund. A friend from college works as a teacher, and most children living on the island attend her children's club on Fridays in her home. The day after we had a meeting for adults in this prayer house.
これはモルデ市とクリスチャンスン市の間にあるベルグソイという小さな島の祈りの家です。大学時代の友人は学校の先生として働いて、金曜日の午後島に住んでいる子供たちのほとんどは彼女の家の子供クラブに参加しています。翌日はこの祈りの家で大人の集会をしました。
Preparations. "Welcome in Jesus' name".
準備中。「イエス様のみ名によって、ようこそ!」

In preached, showed pictures from Japan and played the organ.
メッセージ、スライドと奏楽をしました。

 One more person attended the meeting, but he had to leave before coffee time. So there was plenty of delicious food for us!
もう一人が出席しましたが、すぐ帰らなければならなかったので、コヒーの時間には残りませんでした。だから残っている私たちにはおいしい物がいっぱいありました!

When I visited this place around 20 years ago, I had written a verse from the Bible on a paper. Later a man had made a frame on in, and it was still there on the wall:
20年ぐらい前にここを訪問したとき、紙に聖書のことばを書きました。その後、ある方はフレームを作ってくださいました。今まで壁に掛かってありました。

 "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." John 3:16
「神は実にそのひとり子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠の命を持つためである。」 ヨハネ3:16

 Here is another group I visited last week. 先週訪問したグループです。

I've also been interviewed on the mission's local radio.
伝道会のラジオ放送でもインタービューされました。

In the end let us meet my brother's sheep that had come home from the mountain after a long summer.
最後に、長い夏を終えて、山から下りてきた弟の羊に会ってみましょう。
Sunday, July 3, 2016

ノルウェーからのブログ Blog from Norway

ノルウェーに帰ってからもう10日間が経ちました。6月23日午後10:50オーレスン空港に着きました。この写真は夜11時過ぎ、お迎えに来た車からとりました。ノルウェーの夕日がいいですね。
It's already 10 days since I came back to Norway. I arrived at Ålesund Airport at 10:50 pm on June 23. This picture is taken after 11 pm, from the car on the way home from the airport. The Norwegian sunset is nice!
宍道湖の夕日にはちょっと似ていませんか。違うのは、時間ですね。そしてこれは湖ではなく、海なのです。It looks like the sunset at Lake Shinji, doesn't it? However, the difference is the time. And this is not a lake, but the sea.

 私の故郷はMøre og Romsdal 県のSjøholtという町です。白い"home"という文字の上にあります。山と海(フィヨルド)に囲まれたところです。My home town is Sjøholt in Møre og Romsdal prefecture. You find it above the word "home" in white. The town is surrounded by mountains and sea (fjords).

実家の近くに、ハイキング・コースがいろいろあります。久しぶりに行ってみました。
Near the house where I grew up, there are many hiking paths. I tried one I had not walked for a long time.
 上からの眺めは悪くないですね。The view is not too bad!


日本で見たことのない花もありますが、下の黄色い花は島根でも見つけたことがあります。Here are many flowers I've not seen in Japan, but the yellow one below I've also found in Shimane.
一人で歩くのは多いですが、この間久しぶりに親友と会いました。犬との出会いは初めてでした。
I have often been walking alone, but the other day I met with a close friend I hadn't seen for a long time. The dog, however, I met for the first time.

ノルウェーのイチゴは美味しいです!その日はかなり暑かったですが、夜は大分寒くなりました。
Norwegian strawberries are delicious! That day it was quite warm, but the evening was cold.


これは私の母教会です。教会の前に墓地があります。This is my home church. In front of the church is the graveyard. We also call it a churchyard.

これは私の両親のお墓です。父は1993年、母は2010年亡くなりました。名前の下に"Herren lever!"と刻んであります。「主は生きておられる」という意味です。私たちがみんな死にますが、死んで、また復活されたイエス・キリストを信じるなら、永遠の命の希望があります。
This is my parents' tomb. My father died in 1993, and my mother in 2010. Underneath the words "Herren lever!" are engraved, which means "The Lord lives!" We will all die, but if we believe in Jesus Christ, who died and rose again, we have the hope of eternal life.

私の故郷は田舎なので、母教会では、礼拝は2週間に一回しかありません。夏の間はもっと少ないです。だから今日は隣の町の教会の礼拝に出ました。これはSkodje教会です。
My home town is in the countryside, so in my home church there is a service only every second Sunday, and during the summer even less. So today I attended the service in the neighbouring church. This is Skodje church.
ノルウェー語でメッセージを聞いたり、賛美したりするのは、いいですね!そしてパイプオルガンの演奏も大好きです!
It's nice to listen to a message and sing hymns in Norwegian! And I also love the music of the pipe organ!
ところで、来週の日曜日、私自身が母教会の礼拝で奏楽することになっています。できるかな?
However, next Sunday I am the one who is playing the organ in my home church. Can I manage well?

みなさん、よい一週間をお過ごしください!Wishing you all a nice week!
Thursday, June 23, 2016

Mellomlanding

Eg nærmar meg Norge. Ja, faktisk flaug eg Norge på langs frå nord til sør for nokre timar sidan. Så landa flyet i Amsterdam, og eg må vente fleire timar for å komme meg tilbake.

Reisa starta i går (onsdag) føremiddag. Tre veninner møtte opp på busstasjonen for å ta avskjed.

Ha det bra, Matsue! (Foto: Ikuko Takeda)

 Eit siste glimt av Matsue

Frå bussvindauget var det mykje grønt å sjå.

I Kobe var eg innom på NLM-kontoret for å ordne nokre papir og ta farvel med dei som var der.
Eg rakk også å sjekke inn med KLM og skrive ut ombordstigingskort.
Leifur Sigurdsson, som tok biletet, syntest visst eg såg litt stressa ut.

Leifur Sigurdsson og Ingebjørg Hildre vinkar meg ut av kontoret, på vegen vidare på besøk til japanske venner i Kobe og Osaka.

Siste dagane har det vore mange avskjedar. Her er nokre av dei som har sendt av garde:

Bible Club 17.6

Matsue kyrkje 19.6

Studentar i felleskyrkjekoret

Gode "naboar" i Yonago

Her viser kartet korleis eg har reist idag. Eg har faktisk vore nærare heime tidlegare i dag enn eg er no. Eg må prøve å halde meg vaken nokre timar til, sjølv om det er godt over midnatt japansk tid.
I dag startar Lærernes Misjonsforbund sitt sommarmøte på Molde. Eg skal vere med frå laurdag til måndag. I morgon må eg vere heime og sove og førebu misjonsinnslag til søndagskvelden. Så håper eg å treffe mange av dykk i løpet av sommaren og utover hausten!