Tuesday, September 3, 2013

Uformell velkomst for nye og "gamle"

 
Noko av det første du må lære for å overleve i Japan, er å få eit fast grep om pinnane.  Midt i styremøtet var vi med dei nye misjonærane og åt lunsj på ein bønnerestaurant nede i Kobe sentrum. Bønnerestaurant betyr ikkje at det er ein plass for å be, men at mykje av maten er laga av bønner.

David Theodor Thorsen (over) er den ferskaste av dei nye misjonærane. Han kom til landet i går og skal vere eittåring.

 Sonja og Johan Leirvik med sonen Mathias kom til Japan 21. august og har nettopp fått flytta inn i leilegheita og såvidt starta på språkskulen. Men dei er godt førebudde og har lært seg ein del japansk allereie før dei kom ut.

Og så har vi nokre "gamle" som er tilbake etter 10 år i Norge. Dette er Ruth og Gunnar Urstad. Gunnar er vår nye stedlige representant. Dei kom tilbake til Japan og Kobe i starten av august, ilag med yngste dottera Hanna Emilie, som har starta på internasjonal skule. Det er veldig kjekt å ha dykk tilbake her!!

Liv Bakke i midten er no den som har lengst fartstid av oss på feltet. Ingebjørg Hildre til venstre har også lang erfaring som misjonær. Johanna Tervonen til høgre er finsk, utsendt frå FLOM, og er ute i sin første periode.

Leifur Sigurdsson er einaste islendingen blant oss, og har tatt over sekretærjobben i styret. Så no er eg blitt nestleiar i staden. Så lenge Liv held seg frisk, er det ein lett jobb å vere nestleiar. Men likevel tek det på å sitje på styremøte i tilsaman 6 1/2 time, sjølv med ein to timars lunsjpause ilag med dei nye misjonærane.

Vi har også fleire misjonærar som ikkje var med idag, men dei får eg heller presentere ved eit anna høve.

No comments:

Post a Comment