Tuesday, September 24, 2013

"God, be with you, my friend"


Det har vore ein del avskjedar i det siste. To av utanlandsstudentane som har vore aktive både på Bible Club og på den internasjonale gudstenesta, har reist ifrå Matsue og Japan, og i følgje oppdateringar på Facebook er dei no trygt heime i sitt eige land, Brasil og Sri Lanka.

Heitor frå Brasil har vore her nøyaktig eitt år, men har fått oppleve mykje i løpet av den tida. Han trudde visst først han var komen til Kina, for på studentheimen der han budde, var det kinesiske studentar rundt han på alle kantar. Det var forresten ikkje-kristne studentar frå Kina som først fortalde Heitor om Bible club og tok han med der. Og på den siste International Evening Service han var med på, var det han sjølv som hadde fått med seg ei kinesisk kvinne som aldri hadde vore i ei kyrkje før.

På biletet ovanfor er det avskjed for Heitor på Bible Club den 13. september. Søndag den 15. hadde han ei helsing på kveldsgudstenesta.
- Eg kan ikkje anna enn å takke Gud. Han har gitt meg så mykje gjennom dette året i Japan. Ikkje minst har eg fått oppleve å finne søsken i trua. Vi er ein familie, sjølv om vi kjem frå forskjellige land, var helsinga hans til oss.


Den andre vi har tatt avskjed med, er Sansfica frå Sri Lanka. Ho har vore i Matsue i fem år og nettopp fullført doktorgraden i geokjemi, (eller kva det no heiter på norsk. )Ho har vore ei av leiarane av den internasjonale gudstenesta, og ho ville gjerne nytte siste sjansen til å leie gudstenesta, der ho også delte med oss eit sterkt vitnemål. Av og til kunne det også vere litt vanskeleg å skilje mellom rollene, som då ho sa: "No skal vi få ein song, - det vil seie, no skal de få synge ein song for meg..."
Det var Sølvi Helén Hopland sin song som vart helsinga vår til desse to:

God be with you, my friend!
God bless you, my friend!
He will lead you, he will use you,
He will never forsake you.
Your life is completely in his hand.

Sansfica fortalde korleis Gud hadde leia henne gjennom livet, og om tider då ho hadde kome på avstand frå Jesus, men fekk kome til han på nytt. Då ho fekk tilbodet om vidare studiar i Japan, ville ho ikkje. Ho ønska seg til eit engelskspråkleg land, men ikkje Japan! Men nokre ord frå ein professor gjorde at ho opplevde dette som eit kall frå Gud: "Gud gir ikkje to sjansar. Grip sjansen når du får han!"
Ho kom til Japan, men forstod ikkje heilt kva Gud ville med det. "Kvifor har du ført meg hit, Gud? Her er då ingen kristne! Kva vil du eg skal gjere her?

Eg hugsar framleis kor hoppande glad ho vart då vi møttest på eit "World Chat Party" på det internasjonale senteret. Ho møtte ein medkristen, og vart invitert til Bible Club. "Eg kjende meg levande att!" seier ho om korleis det var å byrje på Bible club og gå i kyrkja.

Det var også ei spesiell stund då vi fekk legge denne søstra og broren i Jesu hender. Ikuko frå Japan ber for Heitor, og Austin frå Nigeria ber for Sansfica. Velsigna band som bind Guds folk i saman her!

Sjølv om det framleis er sommarferie ved universitetet, og mange av dei faste var bortreist, var vi ein bra flokk likevel. Ei ungdomsskulejente som er blitt kjent med Heitor på Bible Club, hadde fått med seg både mora og bestemora, men bestemora ville ikkje vere med på biletet. Heller ikkje den kinesiske dama som Heitor hadde invitert.

 
Her skil dei store hav Guds folk i ymse land,
men bundne saman vert vi av dei sterke Andens band.


Sansfica fekk vi seie farvel til endå ein gong, på Bible Club sist fredag. Ho får med ei fargerik helsing ifrå venner både på Bible Club og den internasjonale kveldsgudstenesta.

Og med ein ny vri med japansk stil på fellesbiletet seier vi alle takk for fellesskapet, Sansfica!
Så får vi be om nye studentar som kjem og har bruk for eit kristent fellesskap, og som gjerne vil tene, slik som Sansfica og Heitor gjorde. Gjennom slike kan vi også nå ut til mange ikkje-kristne. 

God bless you

God be with you, my friend!
God bless you, my friend!
He will lead you, he will use you,
He will never forsake you.
Your life is completely in his hand.

He'll give you strength when you are worn out.
He'll give you courage when you're out of heart.
He'll send the spring when there is winter.
He'll be the Light when everything inside you is darkness.

God be with you, my friend!
God bless you, my friend!
He will lead you, he will use you,
He will never forsake you.
Your life is completely in his hand.

He'll set you free when you are tied up.
You will be carried when you're weary and faint.
He'll give you peace when you are frightened.
He'll fill your heart when everything inside you is emptiness.

When you can't even pray,
when you can't see your way.
He'll be the Light when everything inside you is darkness.

God be with you, my friend!
God bless you, my friend!
He will lead you, he will use you,
He will never forsake you.
Your life is completely in his hand.

Sølvi Helén Hopland

 


2 comments:

  1. Awww..... So beautiful. Hallelujah!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thank you! I wonder who this anonymous person is. Maybe my brother from Nigeria?

      Delete