Thursday, July 7, 2011

Siste kveld i Sendai

Nybada og mett av medbrakt mat sit eg paa eit hotellrom ved Sendai stasjon. Mannfolka i teamet,dvs fire WJELC-prestar, sette seg i bilen for aa overnatte i Niigata paa veg til Kobe, medan dei let oss tre jentene bu paa hotell her og ta Shinkansen i morgon tidleg. Vel, 8.30 fraa hotellet er ikkje tidleg naar vi har starta kl 6 eller 6.30 andre dagar. Vi har brukt mykje tid i bil, mellom byane her. I rushtida tok det baade 2 og 3 timar berre eine vegen.

Eg er full av inntrykk. Det sterkaste var idag daa vi var innom ein tom barneskule. Berre murveggane stod att, med gapande hol der vindauga hadde vore, og nokre skeive pultar i eit klasserom. Omlag 70 av dei 90 elevane vart tatt av tsunamien... Rett bak skulen var der eit lite fjell. Dei hadde visst vurdert aa springe opp i fjellet, men saa langt kom dei ikkje. Hjelpa var saa naer, men likevel gjekk det gale. Tragisk.

Eg har mykje meir aa formidle, men det faar bli til eg er komen heim og har roa meg litt. No ville eg berre gi eit lite livsteikn og takke deg som har bedt, og saa fekk eg teste noko nytt som Igi viste meg idag, nemleg aa sende mail fraa mobilen til bloggen min. Haaper det funkar!

No comments:

Post a Comment