Monday, October 18, 2010

Telefonsongen i postkassaI dag fekk eg tilsendt songen som eg etterlyste for ei stund sidan. Med notar og i to målføre, til og med!
Klikk på biletet, så får du det større.

Og teksten er altså slik:

En liten telefon jeg har, en bønnens telefon.
Den leder ifra denne jord, til himmelens stasjon.
Så snart jeg ringer til min venn, jeg alltid får til svar
et vennlig ord: "Hallo, hallo, se linjen den er klar."
Tinge-linge-linge-ling, skynd deg nå og ring.
Ring på bønnens telefon til himmelens stasjon.

Om kvelden vil jeg gjerne fram til Jesus, Frelseren.
"Hva vil du nå, mitt lille barn?" Så svarer straks min venn.
"Gud som har oss barna kjær, se til meg som liten er."
"Sov du trygt, mitt lille lam, jeg har deg i min favn."
Tinge-linge-linge-ling, skynd deg nå og ring!
Ring på bønnens telefon til himmelens stasjon.


Og her er nynorskversjonen, som eg aldri før har høyrt eller sett:

Ein liten telefon eg har, ein bøne-telefon.
I samband set han denne jord med Himmelheim stasjon.
Og når eg ringjer venen min, han svarar til kvar tid
med vensam røyst: "Hallo, hallo, ja, lina ho er fri!"
Tinge-linge-linge-ling, skund deg no og ring!
Ring i bøne-telefon til Himmelheim stasjon!

Om kvelden vil eg gjerne fram til Himmelheim stasjon.
"Kva vil du no, mitt vesle lam?" So svarar straks Guds son.
"Du Gud, som har oss småborn kjær, sjå ned til meg som liten er!"
"Ja, sov du trygt ei natt i senn til dagen atter renn!"
Tinge-linge-linge-ling, skund deg no og ring!
Ring i bøne-telefon til Himmelheim stasjon!"


Det er godt at denne linja alltid er open. "Vejen oppad er fri", står det i ein annan song. Og denne linja er like gratis som Skype!

Med songen som kom i postkassa i dag følgde også ei utfordring: "Ser for meg at du omset den til japansk!?" Tja, kanskje eg skulle prøve det? Den tanken hadde eg faktisk ikkje tenkt før...

Iallfall takk, Norunn!

No comments:

Post a Comment