Tuesday, March 11, 2014

Inspirerande studentleir

Aldri i mi tid i Matsue har det vore så mange studentar på ein KGK-leir i dette området. Tidlegare har det vore mellom 25 og 30. På sommarleiren i fjor var dei omtrent 40, og på vårleiren 4.-7. mars var det over 50!
Dei fleste studentane kom frå Okayama og Hiroshima, men til og med frå Shimane var vi fire, og ein student ifrå Tottori, også.

Tema for leiren var: "Gudsteneste skjer ikkje berre i kyrkja, men også i vår kvardag."
Gjennom bibeltimar, mange gruppemøte, kveldsmøte og temasamlingar vart det på ulike måtar fokusert på temaet.
Bli-kjent-leik

Ein aktiv og positiv flokk

 
Fukuyama Fureai Land ligg i eit område med mange turstiar. 

På seminaret eg hadde om kjærleik, måtte studentane jobbe sjølve.

Og her er resultatet: 1. Kor 13, 4-8. Forresten var det berre éin gut som valde temaet "Kjærleik"...

 Og så var det tid for å pakke seg ut

Rett før lunsj på avslutningsdagen var det lagt inn eit ekstra programinnslag: Avskjed med lagssekretær Yuya Kawano. Han har vore tilsett i regionen i to år, men reiser no til Nagoya for å jobbe som lagssekretær der. Og her i Chu-Shikoku-regionen får vi ny arbeidar frå april, ein som kjem rett ifrå seminaret. Studentane viste på mange måtar at dei hadde sett pris på Yuya, og andakta han hadde på avslutningsmøtet utløyste mange tårer. Han vil bli sårt sakna, men eg er sikker på at han vil gjere ein like god jobb på den nye plassen.

I Japan er trafikklyset blått, gult og raudt.

 Det tok si tid før eg fekk med meg passasjerane mine heimatt.Eg står klar med nøkkelen, men fotograferinga ville ingen ende ta...
Då er vi tilbake i Shimane fylke, med fint vinterlandskap. Men det hjelper lite med ein ny, flott motorveg når fartsgrensa er sett ned til 50 på grunn av litt snø i lufta...
Vi rakk likevel Bible Club med 10 minutts margin. Og der vart vi møtt av Sansfica (nedanfor) som hadde laga Sri Lanka curry til 15 personar!
Det kjem meir om studentleiren på nlm.no i slutten av veka. 
Følg med på månedens misjonsland!

No comments:

Post a Comment