Wednesday, December 19, 2012

Julepost og sånt


Denne veka har eg endeleg fått tid og inspirasjon til å skrive julebrev. Men breva som går i posten, vart ikkje sende før i dag, så det er tvilsomt om dei kjem fram til jul. Å sende på e-post er enkelt, trudde eg, men så veldig enkelt er det likevel ikkje når folk har skifta e-post-adresse sidan sist jul.
Så har du ikkje fått mail frå meg, og ønskjer å få julebrevet tilsendt, kan du sende ein e-post til ingervalbo@yahoo.no, så skal du få det.
Her er eit lite utdrag:

"Endeleg har eg fått roa til å tenkje på juleposten. Det ser ut som om veka som kjem, vil vere mykje rolegare enn livet har vore hittil i desember. Preikeoppdraga er eg ferdig med på ei stund, så i sjølve jula er mi oppgåve å få med meg folk i kyrkja, og i romjula og nyttåret å ha ein open heim for studentane som ikkje reiser bort i ferien. Og kanskje eg også får besøk av norske og finske misjonærar.

Her ein dag lærte eg eit nytt ord, eller to ord på engelsk. ”Naughty list” er julenissen si liste over ”slemme barn”. Han har også ei liste over ”snille barn”. I USA blir visstnok alle barn snille i desember, for å få komme på lista over dei som fortener julegåve. Kor godt det er at Gud ikkje har ei liste over dei som ikkje skal få del i hans nåde. Guds julegåve gjeld for alle! Ja, nettopp fordi vi alle er på lista over ”slemme barn”, gir han oss Jesus som Frelsar, heilt ufortent!

Velsigna jul og godt nyttår!  Beste helsing Inger "  
      
Eg har også i år fått julepost til adressa som eg flytta ut ifrå for 3 ½ år sidan. Har du framleis "Sympatieku Rojuman" først i adressa mi, må du kaste den og notere deg den "nye": Sunny Kubota Ⅱ202, Nishi-Kawatsu-cho 4101, Matsue-shi, Shimane-ken 690-0823, Japan. 

Til slutt nokre glimt ifrå dei dei siste vekene:
Den 10. julekonserten gjekk ganske bra, trur eg. Bra stemning i koret, iallfall.

På veg til preikeoppdrag i Hiruzen kyrkje morgonen etter konserten.

Internasjonal kveldsgudsteneste 16. desember leia av Jenar frå Indonesia.
Julefest for kvinneforeininga i Arashima kyrkje 18. desember.  Dei finske misjonærane i Hiruzen kyrkje, Jussi (cello) og Varpu (fløyte) Kivelä, heldt konsert og andakt.
Nokre ifrå den engelske bibelklassa i Matsue vart også med på konserten.
 


No comments:

Post a Comment