Wednesday, August 15, 2012

Tilbakeblikk på Taiwan


 No har eg visst endeleg "landa" etter Taiwan-turen, som offisielt vart avslutta søndag kveld, då vi reiste kvar til vårt ifrå flyplassen i Osaka. Då hadde vi vore ilag i bortimot ei veke og blitt ein ganske samansveisa gjeng. Det vil seie, frå fredag ettermiddag til søndag var vi delt i grupper som besøkte ulike kyrkjer, så då vi møttest igjen på flyplassen i Taipei søndag ettermiddag, var det stor gjensynsglede, og mange hadde mykje å fortelje. Biletet ovanfor viser derimot vår ankomst til Taipei måndag 6. august, med heile Japanflokken pluss fire vaksne og ein liten gut som tok imot oss på flyplassen. Vår allestadsverande fotograf Jeff vart dessverre ikkje med på biletet sjølv.

Det var kjekt å treffe igjen Anna Sæther, som har stått på i ungdomsarbeidet på Taiwan i mange år, og som var med og oppmuntra leiarane under heile leiren. På velkomstsamlinga måndag kveld traff vi også pastorparet i Life Church, der eg skulle vere med den komande helga. Pastoren fortalde at han var i Norge i 1985, og var då ilag med Bjørn Brudeli i ei gruppe som song på UL. Så vi fann ut at vi hadde møttest før! Men namnet? Vi vart nettopp venner på Facebook, så eg veit at namnet er李善和, men korleis det blir uttalt??

Her er ein av "sønene" til Anna. Etter så mange år har ho mange åndelege barn som no er blitt vaksne og leiarar i kyrkjene.

Dette er deltakarane som kom frå Hong Kong. Om 3 år inviterer dei til ny leir hos dei.

Ifrå NLM i Norge deltok (bak f.v.) Robert Lilleaasen, Georg Stensland og Kenneth Ellefsen.

For oss asiatiske nordmenn, Anna og meg, var ikkje varmen det store problemet, men dei som kom rett ifrå Norge, streva litt...
Endeleg kald luft!


Japangjengen ser ut til å trivast. Pastor Mizuno t.h. var både turleiar og tolk. Veldig praktisk å ha ein japansk prest som kan snakke både japansk, kinesisk og engelsk. Eg hjelpte også til med tolking på engelsk/japansk/norsk.

Gutane ifrå Norge hadde førebudd seminar om NLM sitt arbeid, og Kenneth, Robert og Georg utfordra ungdommane til å tenkje på alle dei som framleis lever utan å kjenne Jesus.
- La ikkje dei vaksne stoppe deg dersom du kjenner eit kall frå Gud til å gjere noko, utfordra Georg. Anna tolka frå engelsk til kinesisk, og eg sat ved sida av ein japansk 16-åring og prøvde å gjere det forståeleg for han. Han nikka og kommenterte, så eg trur han forstod.
Siste morgonen på leiren var det lagt opp til utandørs bønnevandring før frukost. På denne posten stod det: "Sjå på dette verdskartet medan du ber Gud gi deg nød for eit land. Fest eit merke på det landet og be for det". Etter 30 minutt såg kartet slik ut, og det var sendt opp bønner for fleire land i Asia.

Eg måtte berre låne dette biletet frå Jeff si fotoside på Facebook. Det er hardt å vere på leir, særleg for dei omlag 20 medhjelparane som var møteleiarar, forsongarar og musikarar. Her er det ein som tek seg ein liten lur, men han har framleis grepet om pennen. Han vakna av blitsen til fotografen, kommenterer han.
Etter at leiren var slutt, vart Georg, ei japansk jente og eg henta av folk i denne kyrkja, Life Church midt i Taipei. Her fekk vi privat innkvartering, vart tatt med ut på kinesisk middag, og laurdagen på sightseeing og ungdomskveld i kyrkja. Det var flott å sjå så mange ungdommar. Dei fleste av dei hadde også vore med som leiarar under leiren og trengde sikkert å kvile, men likevel stilte dei opp for oss tidleg og seint.
På leiren hadde lovsongen vore på engelsk, men her i kyrkja kunne dei synge sitt eige språk. Om det var uforståelege ord, var det iallfall kjende tonar:


Youth meeting in Life Church, Taiwan, August 11, 2012 from Inger Valbø on Vimeo.

 Søndag føremiddag var det gudsteneste. Vi fekk preika omsett til engelsk, og elles var det greitt å følgje med på skjermen, som også hadde ein del engelsk. Og kan du japanske teikn, kan du også gjette deg til meininga i ein kinesisk tekst. Men når eg høyrde dei uforståelege lydane, takka eg Gud som sende meg til Japan og ikkje til Taiwan!

Avslutning på gudsteneste i Life Church
Sunday service in Life Church, Taiwan from Inger Valbø on Vimeo.

Dette er ei flott familie som eg fekk bli kjent med. Både far og son Hsiang arbeider i den kristne radiostasjonen Voice of Salvation, som vart starta opp av Bjørn Brudeli i si tid. Heile familien hjelpte til med tolking for oss og guida oss rundt i byen. Dei to ungdommane var også med som lovsongsleiarar under leiren. Takk for fellesskapet, og Gud velsigne dykk!

"God be with you till we meet again", anten det skulle vere på Taiwan, i Hong Kong, i Japan, - eller i himlen.

No comments:

Post a Comment