Tuesday, August 28, 2012

Studentleiren er i gong

Saa er eg paa leir igjen. Denne gongen har eg faatt med meg to japanske studentar,Yuki,som er ein kristen og har vore paa KGK-leir fleire gonger, og Kazuaki,som er for foerste gong,og enno ikkje er ein kristen. Men eg har haap om at det kan skje med han ogsaa,slik Yuki fekk eit avgjerande moete med Jesus paa sommarleiren for 3 aar sidan.

Det gjekk greitt med bilturen,som tok omtrent 5 timar og 17 minutt,slik det var antyda. Og vi fann fram sjoelv om ikkje vegen stemde heilt med kartet. Daa er det godt det ogsaa finst andre vegar. Men til himlen finst det berre ein veg,song vi paa opningsmoetet.

Vi er til fjells ein eller annan plass i Hiroshima. Staden heiter Mitaki 三滝 som betyr tre fossar, men enno har eg ikkje sett ein einaste foss. Det er god kjoelig luft her,saa det skal bli godt aa sove. Undervegs idag var det nede i 26 grader der vi koeyrde.Veldig uvant naar temperaturen har vore oppe i 35 grader i lengre tid.

Til deg som ber: Be om gode samlingar om Guds ord, og spesielt for dei to studentane eg har med meg.

Dette har eg skrive fraa mobiltelefonen. Det gaar litt seint med berre ein finger. Fredag ettermiddag/kveld er eg etter planen heime att ved dataen. Fram til daa er det altsaa lagsleir.

No comments:

Post a Comment