Tuesday, January 24, 2012

Tankar bak snøplogenEg har vore på Hiruzen igjen. Idag var det styremøte for drifta av leirstaden. Det var ikkje eg som var sjåfør idag.
Då eg var i kyrkja der sist laurdag med dei unge ungdommane, var det ikkje bruk for snøplog, for den dagen regna det. Vi snakka om døyparen Johannes som førebudde folk på at Frelsaren skulle kome.
- Kva vil de gjere dersom de får vite at til dømes den norske kongen kjem til Hiruzen? spurde eg.
- Moke snø! kom det frå ei av jentene heilt spontant. Ja, vegrydding har dei erfaring med i denne snørike fjellbygda.

Johannes var vegryddar for den store Kongen. Vi snakka også om det på Bible Club sist fredag. Johannes var bodberaren, men det var Jesus som var Bodskapen personleg.

Eg skal også få vere med og rydde veg for Jesus her i Japan. På den andre sida trur eg også at eg skal få gå bak Jesus, han som går både først og sist. Det er trygt å køyre bak snøplogen. Der er vegen brøyta.

Etter styremøtet på Hiruzen gjekk turen vidare ned til Yonago kyrkje, der eg var med på komitemøte for tenåringsleiren som skal vere i slutten av mars. Eg var litt dårleg motivert til å tenkje så langt fram, for eg har to leirar før det som eg har medansvar for. Først er det Snow Fun Camp 10.-12. februar, og så er det KGK- studentleiren 12.-15. mars. Deretter kjem denne leiren 27.-29. mars, etter at WJELC-årsmøtet og påfølgjande misjonærkonferanse er unnagjort...

Som sagt var eg lite motivert og hadde få idear, men det var godt å kunne tenkje ilag med andre og sjå at vi kom fram til eit bra program til slutt. Nokre må køyre først med snøplogen for at andre skal kome fram. Kanskje eg som medlem i leirkomiteen kan få leggje tilrette for at nokon kjem på leir for første gong, eller at ein kristen tenåring kan få hjelp på vegen vidare?

Men først står skileiren for tur, 10.-12. februar. Vil du vere med i bøn og rydde veg for dei som skal melde seg på leiren?
Vi får også besøk av eit team som skal filme for Barnas Misjonsprosjekt. Det blir spesielt kjekt å ønskje Sjøholt-jenta Grete Yksnøy Martinsen velkommen!

No comments:

Post a Comment