Monday, December 19, 2011

JulehelsingMange har fått julebrevet på e-post, og nokre brev er også på veg i posten. Men har du framleis ikkje fått tak i det, vil eg gjerne helse mine blogglesarar god jul på denne måten. Og takk til Odd Dubland som har lagt ut dette motivet på Facebook, til fritt bruk! Skuggen frå korset var der allereie ved krybba. Det viser oss kvifor Gud vart menneske; for å kunne gå inn og ta straffa i staden for oss.

Og her er altså julebrevet:

Matsue, 15. 12. 2011

Eg prøver å telje etter kor mange gonger eg har feira jul i Japan, og eg har kome til at i år vil bli mi 15. jul i Japan, og her i Matsue blir det for femte gong.
Her har vi allereie starta på julefeiringa, og eg er vel ferdig med dei største oppdraga, som den felles julekonserten vi hadde 3. desember, og barnejulefesten sist søndag. På julaftan har eg som mål å få med meg studentar til kyrkje og få nokre med meg på caroling etter lysmessa. Eit par småkakesortar har det blitt, og eg finn sikkert nokon å dele dei med. Det er fleire "ta med mat på fat"-anledningar i kyrkja, og kanskje eg også skal prøve å invitere naboane mine på eit lite juleselskap? Her er det berre frimodigheita og fantasien som begrensar. Eg vil også ha ope hus nokre dagar i jule-og nyttårhelga, særleg med tanke på utanlandsstudentane som ikkje reiser heim på vinterferie. For her heiter det ikkje jule- eller nyttårsferie, men vinterferie. Frå 1.-3. januar tek eg turen til Hiruzen Bible Camp igjen, der eg også feira nyttår i fjor. Eg får håpe på litt betre køyreforhold enn i fjor, då vi vart overraska av stort snøfall over natta. I morgon er det forresten meldt snø i Matsue, med minimumstemperatur på 3 grader, og maks 4...

I julebrev er det vanleg å ta eit blikk bakover på det som har skjedd i løpet av året. I mars fekk vi misjonærane eit vanskeleg val, då leiinga i misjonen oppmoda oss til å kome til Norge etter jordskjelv- og tsunami-katastrofen i nordaustlege Japan, med påfølgjande strålefare frå atomkraftverket i Fukushima. Sjølv om det er lange avstandar, skapte situasjonen forståeleg nok bekymring i Norge. Takk for all forbøn og omsorg i den tida. Alle dei som verkeleg vart ramma, treng framleis vår omtanke.

Eg er glad for å få vere her ute, sjølv om her er ein del kjedelege kvardagar, men det hadde det nok vore om eg var i Norge, også. Som eg sa før eg reiste ut, er det største problemet at ”nissen er med på lasset”. Hadde eg ikkje hatt med meg sjølv å gjere, hadde nok livet ofte vore mykje enklare!

Det mest spennande eg får vere med på, er samlingane for universitetsstudentar som eg har heime hos meg kvar fredagskveld. Siste månadene har frammøtet nesten eksplodert, og det er ikkje uvanleg at vi er rundt 15 personar på Bible Club. Bortsett frå 3-4 vaksne medhjelparar er dei fleste ikkje-kristne. Det er spennande å sjå kor opne dei er, og det er ofte vanskeleg å avslutte gruppesamtalane. Fleire har også vore med i kyrkja, og to var med på internasjonal leir i haust. No ber vi om å få sjå frukter av arbeidet. I vår kyrkje har det ikkje vore dåp på fleire år...
Det er også inspirerande å lese Bibelen ilag med damene eg spelar koto ilag med. Idag las vi om Josef i GT, og dei som høyrde forteljinga for første gong, vart gripne av korleis Josef kunne tilgi brørne sine som hadde gjort så mykje vondt mot han. Kvar gong eg les forteljinga om Josef, blir eg minna om Jesus. Han vart også avvist. ”Han kom til sitt eige, men hans eigne tok ikkje imot han.” Men slik som Josef vart sendt i førevegen for brørne sine for å berge livet deira, vart Jesus sendt frå himmelen for å frelse oss frå syndene våre, ved å døy på korset og stå opp att frå dei døde. Han er Herren over herrane og Kongen over kongane, som vi song i felleskoret frå Händels ”Messias”.

”Han skal tale fred til heidningane,” syng dei på CDen som står på no. Händel sin bodskap er tidlaus, sidan teksten er tatt rett frå Bibelen. Bodskapen om Messias gjeld til alle tider, for alle folk. Difor er eg framleis i Japan. Med dette vil eg ønskje alle ei velsigna julehøgtid og eit godt nyttår, ilag med han som er ”LORD of lords” and KING of kings”.

Beste helsing Inger Valbø

Adresse: 202-4101 Nishi Kawatsu-cho, Matsue-shi, Shimane-ken, 690-0823 JAPAN

E-post: ingervalbo@yahoo.no Blogg: www.ingervalbo.blogspot.com
Tlf.: +81 582 67 2918 Skype: ivalbo93

No comments:

Post a Comment