Tuesday, May 7, 2013

Mangfaldig musikkleir

 Mange av dykk kjenner Naoto Hashimoto på biletet her. Han er ein sentral person i leiarstaben for den årlege musikkleiren.

Les heile artikkelen her:
Mangfaldig musikkleir

No comments:

Post a Comment