Friday, May 24, 2013

Konsert med "Mikko Goes to Heaven"

Det er allereie gått fleire dagar sidan konserten. Dagen etter skreiv eg ein artikkel på nlm.no. Klikk på lenkja "Mikko viser veg" under biletet, så får du opp artikkelen med bilete og video.


 Les artikkelen her: Mikko viser veg

Les gjerne også: På friarfot 


Og her er eit bilete av komiteen, på siste møtet før konserten:
Dei fleste i komiteen er frå pinsekyrkjer, men dei samarbeider godt med ein norsk luthersk misjonær!
Her har eg også ein rapport på japansk nett-TV: Praise News

Takk til alle som har vore med oss i forbøn!

No comments:

Post a Comment