Monday, June 1, 2020

Endeleg opne gudstenester igjen

I går var eg på gudsteneste, fysisk til stades, for første gong på 8 veker. Sist var altså palmesøndag. Sjølv om vi ikkje fekk feire påskedag i kyrkja, var det iallfall ein passande dag å samlast igjen på pinsedagen! I Matsue kyrkje opna dei allereie søndagen før, men då hadde eg ikkje fått godkjenning ifrå kyrkja i Arashima til å gå i andre kyrkjer, så eg heldt meg heime. Samtidig var eg dagens talar på YouTube sendt ifrå Izumo kyrkje. Opptaket tok eg heime dagen før.
Slik såg talarstolen min ut:

Eg tenkte eg måtte stå når eg skulle tale i kyrkja, og for å få datamaskinen i rett høgde, måtte eg bygge litt.

Og slik såg eg ut på skjermen, med powerpointen min som dei i kyrkja hadde lagt til. Nokon som kan gjette preiketemaet for søndag før pinse?

Igår var eg andaktshaldar på søndagsskulen i Izumo medan eg sjølv var på veg til kyrkja i Matsue. Også denne gongen hadde eg tatt opptak på laurdag. Og denne gongen sat eg ved kjøkkenbordet. Bakgrunnen er omtrent den samme som då eg stod og talte laurdagen før.

 Her snakkar eg om alle som vart overraska over å høyre om Jesus på sitt eige språk.
Vi du sjå og høyre korleis det tek seg ut å vere på søndagsskule med pastorfamilien i Izumo, må du ta ein titt her. Joyful Kids - søndagsskule i Izumo kyrkje 31.05

 
Her er kyrkjelyden samla i Matsue kyrkje på pinsedag. I bakhovudet har eg strenge reglar for å samlast i Norge, så eg såg nok med eit litt kritisk blikk på dei som sat eller stod litt for tett, og lurte på kvifor ektepar sit kvar for seg istaden for å gi plassen til andre. Men tradisjonar er visst vanskeleg å forandre på. Eg fann meg ein plass litt på sidelinja.
Endeleg fekk den amerikanske jenta til høgre også kome til kyrkje. Det har ho venta på sidan ho kom til Japan i slutten av mars. Eg er glad eg kunne invitere henne med, og ho kunne treffe japanarar som snakkar engelsk.
Munnbind er obligatorisk

I morgon skal vi ha styremøte for Arashima kyrkje og bestemme korleis vi skal starte opp igjen der. Sidan det er ei lita kyrkje, er det vanskeleg å få plass til alle og samtidig halde nødvendig avstand, så det blir truleg delt i to gudstenester, éi på laurdag og éi på søndag.

Utanom gudstenestene blir nok det meste framleis mest på nett. Nokre veninner frå Osaka vart også med på bibelstudie på fredag morgon, og no skal vi prøve å få med fleire av dei som var med på engelskklasse i Kita-Osaka rundt tusenårsskiftet. Så dette berre ballar på seg!

Idag er det 1. juni, og på nyheitene høyrde eg om skular lenger nord i landet som hadde opningsseremoni idag, nesten to månader etter skjema. Men så høyrer eg også om skular i byen Kita-Kyushu som igjen må stengje skular på grunn av ei ny smittebølgje. Så korleis denne sommaren kjem til å sjå ut, er veldig usikkert. Fordi skulane har mist mange undervisningsdagar og veker, blir det no korta ned på sommarferien.

Til slutt nokre glimt frå nærmiljøet. Det er blitt sommar, men føreløpig er det ikkje for varmt.Det spirer og gror. Pinse er også veksttid. Jesus sende den heilage Ande for å utruste sine vitne til å gå ut i heile verda og forkynne omvending og tilgjeving for syndene i Jesu namn. Det er det eg også prøver å formidle.

Når eg treng å lufte meg, er det fint å ta ein tur i området, og her er yndlingsplassen min:No comments:

Post a Comment