Sunday, March 15, 2015

"Vi ranker oss sammen, vi vinkvister små"

Då er misjonærkonferansen over, og vi er heime kvar til vårt igjen. Det er vel første gong i historia at det har vore så få på ein Japan-konferanse. Men når vi er få, ser vi kanskje kvarandre betre enn om vi er mange. Kvar enkelt av oss har ei viktig oppgåve. Men vi gløymde heller ikkje dei som skulle ha vore hos oss. De var med i bønene våre.
(Biletet ovanfor er tatt av Hanna Emilie Boganes Urstad)

Forhandlingsmøte og bibeltimar hadde vi i det lille kapellet. Der var god plass til fleire.

I første bibeltime talte regionleiar Ole Morten Stavland om vintreet, frå Joh. 15. Han skildra vintreet så godt at eg kunne sjå korleis dei tynne greinene tvinnar seg rundt kvarandre og løfter kvarandre opp i lyset, så dei kan bere frukt. Greiner som veks for seg sjølve, veks ofte ned mot bakken og ber ikkje frukt. Det er godt å få vere ilag nokre dagar og dele med kvarandre, og prøve å sjå framover ilag.

På veg heim idag dukka denne songstrofa opp i tankane:

"Vi ranker oss sammen, vi vinkvister små, 
som brødre og søstre om Jesus å stå.
 Å, la ingen visne av våre, o Gud,
ei brytes av stammen og ei kastes ut!"

Ein dag hadde vi også besøk av Egil Svartdahl på video. Med utgangspunktet i temaet "Kva kan vi lære av Kjell Inge Røkke?" ,utfordra han oss til å investere i misjon og til å sjå muligheitene. Eg noterte meg fire punkt om smarte investorar:
1. Smarte investorar ser muligheitene
2. Smarte investorar trur på eit aktivt leiarskap
3. Smarte investorar må våge risiko
4. Smarte investorar satsar langsiktig

Jesus investerte i menneske, og ei sjel er meir verd enn heile verda.

Eg fekk ein ny venn på denne konferansen, ein tillitsfull og blid gut på 2 1/2 år. Han lærte å seie namnet mitt, og han kom ofte og vinka på meg eller tok meg i handa for at eg skulle komme og bygge lego med han. Det skal bli kjekt når han og foreldra blir mine "naboar" til hausten, med berre 35 km til Yonago, der dei skal bu.
Etter to ganske intensive dagar med møte og forhandlingar, var det godt med ein annleis dag på laurdag. Føremiddag hadde vi bønnevandring, og på ettermiddagen var vi på utflukt til ein stor blomsterpark nær Yonago, nesten halvvegs heimatt for meg. På biletet ovanfor er det tre damer som prøver blomsterkjolar.
Andre prøvde brudekjole.

Dette paret har allereie vore gift i nokre år.

Og dette paret har vore gift i enno fleire år, og er allereie blitt besteforeldre. Vi er glade for å ha hatt Ruth og Gunnar Urstad her desse to åra.

Her er nesten heile flokken, med fjellet Daisen i bakgrunnen.

Slik såg fjellet ut då eg køyrde oppover mot Hiruzen på onsdag ettermiddag. Eit utruleg vakkert syn.


Idag var vi med på gudsteneste i Hiruzen kyrkje, der Johan Leirvik talte, med Liv Bakke som tolk. Sidan Johan framleis går på språkskule, fekk han preike på norsk idag, men neste gong han talar her i kyrkja, må han nok bruke japansk. Frå september skal han og familien starte i arbeid i Yonago, og han skal også hjelpe til i Hiruzen kyrkje.

Kyrkjelyden på Hiruzen set pris på besøk. Her er vi samla, både unge og eldre.

Tilbake på leirsenteret hadde vi lunsj, kaffi og avslutning av konferansen. På veg heim fekk eg prøve skiene ein gong til før eg avslutta sesongen. Det var 9 grader, så no er våren i kjømda også oppe i fjellet.

Då er det vel på tide å parkere skiene, og vente på at sakuraen skal blomstre nede i lavlandet.

Fleire har gått og nynna på ein påskesalme sidan salmekvelden på fredag, og vi song igjen denne salmen under nattverdmøtet i dag tidleg. På veg heim tona melodien på denne salmen inni meg: "Han sto opp før dagen demret". Eg har ikkje lært alle orda enno, så eg må gå til salmeboka igjen. Eg vil avslutte med å dele dei to siste versa på nr. 214:

"Han sto opp, hans venner fryktet
jordens mørke, dødens natt.
Han sto opp da troen sviktet,
da de trodde seg forlatt.
Fylt av mismot var vi alle
til han delte vin og brød.
Kristus lever, vi skal leve, 
det er døden som er død!

Han sto opp før dagen demret;
ut av natt brøt lyset fram.
Kristus lever, han har seiret;
evig lever vi med ham.
Han er her og han vil skape
liv der natt og mørke bor.
Kristus lever, vi skal bære
Herrens seierstegn på jord."

Fordi Jesus stod opp igjen og lever idag, kan vi ha frimod til å halde fram med arbeidet her i Japan.

"Han er her og han vil skape
liv der natt og mørke bor."No comments:

Post a Comment