Monday, February 25, 2013

- Lat småborna koma til meg

I Matsue er det to kristne jenter frå Sri Lanka. Ei av dei er gift med ein student ved universitetet. Då ho vart gravid, kom ho i kyrkja for å få forbøn for babyen og fødselen. Den 22. november fekk dei ei lita jente. Sidan mannen er buddhist, og kona heller ikkje tilhøyrer noko luthersk kyrkje, var det ikkje aktuelt med barnedåp, men vi ville gjerne gi barnet del i Jesu velsigning. I går inviterte vi den lille familien til den internasjonale kveldsgudstenesta. Det var ei gledeleg overrasking at også far vart med.
Pastor Kajinishi hadde for anledninga leita fram den engelske Bibelen sin og øvd både på bibelteksten og bøna, som også var på engelsk.
 “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these."

 Sansfica (t.h.) hadde også førebudd seg godt, med velkomstord, bøn og velsigning for den vesle jenta.

 Denne gongen var det pastor Kajinishi som preika, medan eg tolka til engelsk. Temaet for preika og gudstenesta var "Eg er den eg er", slik Herren introduserte seg for Moses.
Her er nesten heile forsamlinga som samlast i går kveld. To hadde allereie gått heim. Ein fin flokk, i ulike aldrar og av fleire nasjonalitetar. 
Sansfica er som ei tante for den lille jenta.

Og kanskje ein kristen onkel frå Nigeria kan vere god å ha, også?
Eller ei misjonærtante frå Norge?


Kyrkjekaffi med banankake

Praten går mellom japanaren, kinesaren og brasilianaren.
Men hovudgjesten hadde meir bruk for mjølk enn te og kaker.
Den vesle jenta er elska av Jesus og av mange venner. Velkommen tilbake til kyrkja!

No comments:

Post a Comment