Monday, March 5, 2012

Det nærmar seg vårDenne vinteren har vi hatt snø mange gonger her i Matsue, men no er våren på veg. Dei dagane sola stikk fram, varmar ho godt, og knuppane på plommetrea har byrja å opne seg. Plommeblomstrane gjer seg godt også i regn, slik som i dag.

Eg har skrive eit nyheitsbrev til Lærerinnenes Misjonsforbund sitt blad "Misjonshilsen", og då tenkte eg fleire kunne få del i det, også.

Mars månad

Maria Boganes Urstad kom i starten av februar, og ho har byrja å bli litt kjend med ungdommane i Bible Club. I mars er det ferietid ved universitetet, og det betyr at nokre studentar har betre tid enn elles, men mange er også bortreiste, eller førebur seg til å avslutte studiane og flytte dit dei har fått jobb.Ei gruppe studentar er på eit månadsopphald i Florida ilag med Carmella og Scott. Dei skal vere med på ein kristen leir og vere nokre døgn heime hos kristne familiar. Vi håper og ber om at desse skal bli nye medlemmer av Bible Club.

12.-15. mars skal Maria og eg vere med på studentleir. Eg hadde håp om å få med nokre studentar, men det ser ut til å bli vanskeleg. På leiren skal eg ha seminar om misjon. Unge kristne i Japan skal ikkje berre vere mottakarar av misjon, men skal også bli utfordra til å gå sjølve. Etter leiren er det årsmøte i West Japan Evangelical Lutheran Church (WJELC) 19.-20. og misjonærkonferanse nesten samanhengande (22.-25.), og nokre dagar etter er det å pakke kofferten igjen til leir på Hiruzen 27.-29. mars. Denne gongen er det mest for tenåringar, men vi inviterer også studentar.

Snart påske
På Bible Club bruker vi for tida eit hefte som heiter ”Highlights in the life of Jesus”. Vi har vore med Jesus på fjellet der vi fekk eit glimt av herlegdomen hans, vi har vore med då han vart hylla som konge i Jerusalem, og vi har vore med på påskefeiring og innstiftinga av nattverden.


Sist fredag var vi ein liten flokk, men kanskje nettopp difor vart det ein fin samtale. Vi snakka om blodet frå påskelammet, som berga livet til dei som tok Gud på ordet, og eg prøvde å vise at Jesus er det rette påskelammet. ”Kva er skilnaden på den gamle og den nye pakt?” spurde ei av jentene. Det er ikkje så lett å forklare med få ord for nokon som ikkje kjenner Bibelen, men eg prøvde å forklare at den gamle pakt var ein lovnad mellom Gud og Israelsfolket, medan den nye pakt er for alle folkeslag, at Jesus oppretta den nye pakta, og at Gud vil gi oss eit nytt hjarte. GT peikar fram mot NT, og NT er oppfyllinga av GT. ”Yes, donkey!” sa ho som var berre hadde vore med ein gong tidlegare. Ho hugsa eselet som Jesus reid inn i Jerusalem på, og at eg hadde vist til profetien om at Messias skulle kome ridande på ein eselfole.

I loggboka får eg alltid fleire tilbakemeldingar enn det dei seier munnleg. Ein gut skreiv slik: ”Eg liker ikkje den gamle pakt, men eg liker den nye pakt. Takk, Jesus!” Eg trur han har byrja å forstå noko viktig...

Eg er blitt kjent med ei ung dame som jobbar som aromaterapist. Ho har budd i London og blitt kjent med kristne der, og er interessert i å lese Bibelen. På påskedag ettermiddag har ho planlagt å ha eit selskap heime hos seg, der ho vil invitere veninnene sine med born, og ho har spurt Maria og meg om å fortelje borna om kva påske er. Ho verkar så ivrig etter at andre også skal få høyre bibelforteljingane. Her får vi anledningane rett opp i hendene! I morgon skal vi bort til henne og øve.

Ungdomsgudsteneste
Det er godt å ha Maria her, for ho har nye idear, og eg har nokon å tenkje høgt ilag med. I slutten av februar hadde vi eit møte ilag med pastoren og vart samde om å prøve å starte kveldsgudsteneste for ungdom ein gong i månaden, med lovsong og tale både på engelsk og japansk. Vi kallar det International Evening Service, og vi treng mykje forbøn for både førebuing og gjennomføring.


Første gudsteneste er søndag etter påske, 15. april. Då skal eg tale i Arashima kyrkje på føremiddagen, og skal prøve å bruke noko av det samme for ungdommar om kvelden.

Bøneemne:
- takk for opne dører og opne hjarte
- be for påskesamlinga hos mi nye japanske veninne
- be for oppstart av internasjonal kveldsgudsteneste (15. april og 6. mai)
- be for studentane som har hatt opphald i Florida, at dei får lyst til å lære meir frå Bibelen
- be om at Bible Club kan gi frukt
- be om arbeidsglede og pågangsmot

No comments:

Post a Comment